Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Klok verzetten naar wintertijd werkt niet

Het lukt niet om de klok automatisch te verzetten naar de wintertijd. De FRITZ!Box en sommige of alle aangemelde draadloze telefoons geven nog steeds de zomertijd aan.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box opnieuw opstarten

De FRITZ!Box synchroniseert de tijd met een tijdserver op internet. Als de tijdsynchronisatie niet heeft plaatsgevonden, kun je de tijd handmatig synchroniseren door de FRITZ!Box opnieuw op te starten:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

2 Telefoon uit- en weer aanzetten

De draadloze telefoons synchroniseren de tijd met de tijdserver van de FRITZ!Box. Als de tijdsynchronisatie niet heeft plaatsgevonden, kun je de tijd handmatig synchroniseren door de telefoons opnieuw op te starten:

 1. Zet de telefoon uit door de ophangtoets (rode telefoonhoorn) ingedrukt te houden en zet de telefoon vervolgens weer aan.

3 FRITZ!Box configureren

Land van gebruik configureren

De FRITZ!Box stelt de tijd automatisch in aan de hand van het geconfigureerde land waarin de FRITZ!Box wordt gebruikt.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Region and Language".
 3. Klik op het tabblad "Regional Options".
 4. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst het land waarin de FRITZ!Box wordt gebruikt. Als het land er niet tussen staat, selecteer dan "Other country".

  Belangrijk:Door wijziging van de de regionale opties worden de telefonie-instellingen (bijvoorbeeld telefoonapparaten, doorschakelingen, kiesregels) teruggezet en moeten opnieuw worden geconfigureerd.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Tijdzone instellen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Region and Language".
 3. Klik op het tabblad "Time Zone".
 4. Als je de FRITZ!Box gebruikt in een land met een tijdzone en dit land is geconfigureerd onder "Regional", schakel dan de optie "Set the time zone manually" uit. De FRITZ!Box configureert de zomer- en wintertijd dan voortaan automatisch.
 5. Als in de FRITZ!Box als land van gebruik "Other country" is geconfigureerd of als je de FRITZ!Box gebruikt in een tijdzone die afwijkt van het geconfigureerde land van gebruik (bijvoorbeeld op de Azoren of op de Canarische Eilanden), configureer dan de tijdzone handmatig:
  1. Schakel de optie "Set the time zone manually" in.
  2. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst het aantal uren verschil tussen jouw lokale tijdzone en GMT (Greenwich Mean Time).

   Voorbeeld:
   Je gebruikt je FRITZ!Box op de Azoren (Portugal). Om de tijdzone van de FRITZ!Box handmatig in te stellen, selecteer je "GMT -1 hour" uit de vervolgkeuzelijst.

  3. Als je de FRITZ!Box gebruikt in een regio met zomer- en wintertijd, moet je de optie "adjust to daylight savings time automatically" met ingang van de zomertijd inschakelen en met ingang van de wintertijd weer uitschakelen.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.