Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Bestanden kunnen niet naar FRITZ!NAS worden gekopieerd

Via de gebruikersinterface van FRITZ!NAS (http://fritz.nas) kunnen er geen bestanden worden gekopieerd naar een USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box, hoewel er voldoende ruimte is op het opslagmedium. De webbrowser (bijvoorbeeld Firefox, Chrome, Safari) reageert niet op een klik op de knop "Upload" in de gebruikersinterface van FRITZ!NAS of het kopiëren wordt onmiddellijk beëindigd na een klik op "Upload". Daarbij wordt mogelijk de volgende foutmelding weergegeven:

"Copying complete. 1 file was not copied."

1 Bestands- of partitiegrootte wordt niet ondersteund

De gebruikersinterface van FRITZ!NAS (http://fritz.nas) ondersteunt:

  • Bestanden van maximaal 4 gigabyte,
  • Partities van maximaal 4 terabyte.

Het kopiëren van bestanden die groter zijn dan 4 gigabyte of het kopiëren van bestanden naar een partitie die groter is dan 4 terabyte, wordt niet ondersteund door de FRITZ!NAS-gebruikersinterface.

Opmerking:Bestanden kunnen worden gedownload, ongeacht de grootte van het bestand of de partitie. In de FRITZ!Box-gebruikersinterface wordt de opslagcapaciteit van harde schijven met partities die groter zijn dan 4 terabyte, weergegeven met "0 byte" (onder "Home Network > USB Devices > Properties" en "Home Network > Storage (NAS)").

Workaround

Als je een USB-opslagmedium gebruikt met partities van maximaal 4 terabyte:

  1. Configureer het USB-opslagmedium op de computer als netwerkstation.
  2. Kopieer bestanden die groter zijn dan 4 gigabyte met Windows Explorer of macOS Finder naar het opslagmedium.
  3. Als je bestanden via internet wilt kopiëren, configureer dan internettoegang via het FTP-protocol.

Als je een USB-opslagmedium gebruikt met partities van 4 terabyte of groter:

  1. Formatteer het opslagmedium opnieuw en maak maximaal vier partities aan, die elk niet groter zijn dan vier terabyte.

    LET OP!Maak eerst een back-up van je gegevens vóórdat je het USB-opslagmedium opnieuw formatteert, want tijdens dit proces gaan alle gegevens verloren. Informatie over het formatteren krijg je van de fabrikant.