Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Info-led knippert niet als de FRITZ!Box nieuwe faxberichten heeft ontvangen

De Info-led knippert niet als de FRITZ!Box nieuwe faxberichten heeft ontvangen, hoewel in de instellingen voor de Info-led de optie "Nieuw bericht op het antwoordapparaat of nieuw faxbericht" is ingeschakeld.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Opslaglocatie voor faxberichten configureren

De Info-led knippert alleen als nieuwe faxberichten intern of op een extern USB-opslagmedium worden opgeslagen:

Opmerking:Als faxberichten alleen via e-mail worden doorgestuurd of worden ontvangen door een faxapparaat dat is aangesloten op de FRITZ!Box, knippert de Info-led niet.

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
  2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonapparaten" ("Randapparatuur").
  3. Klik bij het faxapparaat op de knop (Bewerken).
  4. Schakel bij "Faxontvangst" óf de optie "intern opslaan" óf de optie "op het USB-opslagmedium opslaan" in.
  5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.