Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Telefoon rinkelt niet als er wordt gebeld

Eén of meerdere telefoons aan de FRITZ!Box rinkelen niet bij oproepen? ✔ Zo los je het probleem op.

Eén of meerdere telefoons aan de FRITZ!Box rinkelen niet bij sommige of alle inkomende oproepen, hoewel uitgaande oproepen mogelijk zijn.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Aantal verbindingen via DECT-repeater beperkt

Bij een inkomende oproep kunnen maximaal twee telefoons rinkelen van alle telefoons die zich binnen het ontvangstbereik bevinden van een DECT-repeater van een andere fabrikant. Als je een FRITZ!DECT Repeater of een FRITZ!Box in de DECT-repeatermodus gebruikt, kunnen er tot vijf telefoons tegelijkertijd rinkelen.

2 Functies voor niet storen, oproepen blokkeren en callthrough uitschakelen

Mogelijk rinkelt de telefoon niet, omdat in de FRITZ!Box een functie voor niet storen, oproepen blokkeren, doorschakeling of callthrough is ingeschakeld. Schakel deze instellingen in de FRITZ!Box uit:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonapparaten" ("Randapparatuur").
 3. Klik bij de telefoon in kwestie op de knop  (Bewerken).
 4. Klik op het tabblad "Niet storen" ("Rinkelblokkering"), schakel elke individuele instelling voor "Niet storen" uit en klik op "OK".

  Belangrijk:De functie "Niet storen" kan niet worden ingesteld voor IP-telefoons die zijn verbonden met de interface "LAN/WLAN", bijvoorbeeld FRITZ!App Fon.

 5. Klik op "Telefonie" en vervolgens op "Oproepbehandeling" en verwijder alle beschikbare oproepblokkeringen.
 6. Klik op het tabblad "Doorschakelingen" en verwijder alle doorschakelingen.
 7. Klik op het tabblad "Callthrough".
 8. Schakel callthrough uit en klik op "Toepassen".

3 Multisim voor inkomende oproepen inschakelen

Sommige mobiele providers schakelen automatisch de telefoniefunctie van de simkaart uit, als de simkaart in de FRITZ!Box wordt geplaatst en er een verbinding tot stand wordt gebracht:

 1. Plaats de simkaart in de FRITZ!Box.
 2. Configureer de simkaart in de klantomgeving of app van de provider zo dat de simkaart op inkomende oproepen reageert.

  Opmerking:Bij o2 kun je bij "SIM-Kartenverwaltung" onder "Anruf- und SMS-Einstellungen ändern" bepalen welke multicards bij inkomende oproepen moeten rinkelen en welk apparaat sms/mms moet ontvangen.

4 "DECT Eco" uitschakelen

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem optreedt met een draadloze telefoon:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "DECT".
 3. Schakel bij "Zendvermogen" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Als de telefoon nu wel rinkelt, was er een storing in de DECT-verbinding met de telefoon. Alle apparaten die radiogolven uitzenden zijn mogelijke interferentiebronnen. Dat kunnen bijvoorbeeld DECT-basisstations, babyfoons, mobiele telefoons en televisieantennes zijn. Als de telefoon het weksignaal van de FRITZ!Box niet op tijd ontvangt en daarom niet uit de stand-bymodus wordt gewekt, kan het helpen om de telefoon te verplaatsen naar een andere plek.

5 Telefoon rechtstreeks op de FRITZ!Box aansluiten

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als de telefoon is aangesloten op een telefooncentrale die is verbonden met de FRITZ!Box:

 1. Koppel de telefoon los van de telefooncentrale en sluit de telefoon rechtstreeks aan op de FRITZ!Box.

Als de telefoon nu rinkelt, is de telefooncentrale onjuist geconfigureerd. Informatie over configuratie van de telefooncentrale verkrijg je bij de fabrikant.

6 Telefoonnummers aan telefoon toewijzen

De werkwijze is afhankelijk van de manier waarop de telefoon met de FRITZ!Box is verbonden:

Telefoonnummers aan draadloze, analoge en IP-telefoons toewijzen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonapparaten" ("Randapparatuur").
 3. Klik bij de telefoon in kwestie op de knop  (Bewerken).
 4. Stel de configuratie van de telefoon zo in dat de telefoon reageert op inkomende oproepen naar het gewenste nummer: voer het nummer in onder "Uitgaande oproepen" of onder "Inkomende oproepen", of schakel de optie "op alle telefoonnummers reageren" in.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Telefoonnummers toewijzen aan FRITZ!App Fon

Wijs de telefoonnummers voor FRITZ!App Fon niet toe in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box, maar in de app zelf:

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik rechtsboven op het menu met de drie puntjes en vervolgens op "Instellingen".
 3. Als je FRITZ!App Fon voor iOS gebruikt, tik dan op de optie "Eigen telefoonnummers".
 4. Als je FRITZ!App Fon met Android gebruikt en de app met meerdere FRITZ!Boxen gebruikt, tik dan eerst op het tandwieltje naast de FRITZ!Box in kwestie.
 5. Selecteer onder "Uitgaande oproepen" het telefoonnummer dat FRITZ!App Fon moet gebruiken om te bellen.
 6. Bepaal onder "Inkomende oproepen" op welke telefoonnummers FRITZ!App Fon moet reageren bij inkomende oproepen.

7 Port forwarding voor internettelefonie configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Eigen telefoonnummers".
 3. Klik op het tabblad "Instellingen voor de aansluiting" ("Aansluitingsinstellingen").
 4. Klik bij "Telefonieverbinding" op "Instellingen wijzigen".
 5. Schakel de optie "Port forwarding van de internetrouter actief houden voor telefonie" ("Poortdoorschakeling van de internetrouter voor telefonie actief houden") in.
 6. Kies een geschikt tijdsinterval. Selecteer "30 seconden" als je niet weet hoe lang de tijdelijke port forwardingregels moeten worden gehandhaafd.
 7. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

8 Doorschakelingen bij provider uitschakelen

Mogelijk rinkelt de telefoon niet, omdat er bij de telefonieprovider een doorschakeling is ingeschakeld. Schakel daarom de doorschakelingen uit bij je provider:

 1. Controleer in de app van je telefonieprovider of in de klantomgeving op de website van de provider of er voor een van je telefoonnummers een doorschakeling actief is.
 2. Als er doorschakelingen actief zijn bij de provider, schakel deze dan uit.

9 Telefoonnummers laten controleren

Als de telefoon nog steeds niet rinkelt wanneer je wordt gebeld op een internettelefoonnummer terwijl de internetverbinding en het internettelefoonnummer juist zijn geconfigureerd, heeft je provider voor internettelefonie technische problemen:

Belangrijk:Als je telefoonnummer wordt geporteerd (bijvoorbeeld bij een overstap op een IP-lijn) kan een telefoonnummer voor uitgaande telefonie vaak meteen worden gebruikt. Je kunt echter gedurende een of twee dagen niet op dit nummer worden gebeld, omdat het telefoonnummer dan nog niet volledig is geporteerd.

 1. Neem contact op met je provider voor internettelefonie en laat je telefoonnummer controleren.