Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Apparaat voor videoconferenties (Zoom, Teams) prioriteren

Om belangrijke videoconferenties met bijvoorbeeld Zoom, Google Meet, Microsoft Teams of Skype ook zonder storingen te laten verlopen als meerdere personen de internetverbinding intensief gebruiken, kun je in de FRITZ!Box de internettoegang van afzonderlijke apparaten prioriteren.

Opmerking:Op je smartphone of tablet kun je de internettoegang voor afzonderlijke apparaten ook snel prioriteren met de MyFRITZ!App in het menu "Home Network".

Voorwaarden/beperkingen

  • Prioritering is niet mogelijk als de FRITZ!Box als Mesh Repeater of in de modus IP-client wordt gebruikt. Prioriteer in dit geval de internettoegang in de Mesh Master of in je router.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Apparaat prioriteren

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
  3. Klik op het tabblad "Network Connections".
  4. Klik naast het apparaat in kwestie op de knop (Bewerken).
  5. Schakel bij "Internet Use" de optie "Internet use by access profile and prioritized" in.
  6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box behandelt het apparaat nu als geprioriteerd apparaat met realtimetoepassingen en geeft het apparaat voorrang op andere apparaten bij gebruik van de internetverbinding.