Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Oproep van een antwoordapparaat of een andere telefoon overnemen (pickup)

Als een telefoon rinkelt die met je FRITZ!Box is verbonden, kun je de inkomende oproep ook beantwoorden op een andere telefoon die met de FRITZ!Box is verbonden. Je kunt ook oproepen overnemen die het antwoordapparaat al heeft aangenomen. Het antwoordapparaat kan zijn aangesloten op je FRITZ!Box, of rechtstreeks in de FRITZ!Box zijn ingeschakeld.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

Als je gesprekken wilt overnemen die een antwoordapparaat al heeft aangenomen, moet je het apparaat configureren als antwoordapparaat in de FRITZ!Box:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
  2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonapparaten" ("Randapparatuur").
  3. Als het antwoordapparaat al op de lijst met telefoonapparaten staat, klik dan bij het apparaat op de knop (verwijderen).
  4. Klik op de knop "Nieuw apparaat instellen" ("Nieuw apparaat inrichten").
  5. Als het antwoordapparaat is aangesloten op een analoge poort van de FRITZ!Box, schakel dan de optie "Antwoordapparaat" in, ook als het een telefoon met een antwoordapparaat is.

    Belangrijk:Als de optie niet beschikbaar is, is de analoge poort in gebruik. Verwijder eerst het telefoonapparaat in kwestie en configureer vervolgens het antwoordapparaat.

  6. Klik op "Volgende" ("Verder") en volg de aanwijzingen.

2 Oproep van antwoordapparaat of telefoon overnemen

Toetsenblok in de telefoon configureren

Toetssequenties zijn teken- en nummerreeksen waarmee je de functies kunt in- en uitschakelen. Bij een telefoon die is aangemeld bij het basisstation van de FRITZ!Box, bijvoorbeeld FRITZ!Fon C5, kun je de toetssequenties meteen gebruiken. Bij een draadloze telefoon die niet is aangemeld bij het basisstation van de FRITZ!Box, moet je eerst de functie "toetsenblok" configureren:

  1. Configureer de telefoon zodat er toetssequenties (teken- en nummerreeksen, zoals *121#) kunnen worden verstuurd en speciale tekens zoals * en # kunnen worden gekozen. Bij veel telefoons configureer je deze functie via het menu "Operation at a PBX > Dialing options > Dial * and #".

Oproep overnemen

  1. Neem de hoorn van de telefoon op, waarmee je de oproep wilt overnemen en kies *09.

De oproep wordt overgenomen en de verbinding met de beller wordt tot stand gebracht.