Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Google Agenda voor automatische schakeling gebruiken

Je kunt slimme stopcontacten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200 en ledlampen FRITZ!DECT 500, eenvoudig schakelen via een Google-agenda, door alle tijdstippen voor het automatisch in- en uitschakelen in te plannen als afspraak. Zo kun je maanden van tevoren onregelmatige en gecompliceerde schakelingen inplannen en deze op elk moment aanpassen in je persoonlijk Google-agenda.
Je kunt de automatische schakeling configureren via de gebruikersinterface van je FRITZ!Box, waarbij je afzonderlijke slimme stopcontacten, ledlampen en ook groepen tegelijk kunt schakelen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Agenda aanmaken

 1. Maak in je Google-account een nieuwe agenda aan en geef deze een naam naar keuze, bijvoorbeeld "Schakeling stopcontact".

  Belangrijk:De naam van de agenda mag alleen letters en cijfers bevatten en geen speciale tekens, spaties of trema’s/umlauten.

 2. Zet de tijdstippen waarop het smarthomeapparaat, bijvoorbeeld het stopcontact, moet worden in- en uitgeschakeld in de agenda: geef een naam aan de tijden waarop het stopcontact moet worden ingeschakeld ("AAN") en uitgeschakeld ("UIT"). Deze namen zijn niet hoofdlettergevoelig. Je kunt de schakeltijden ook later invoeren.

  Opmerking:De tijd tussen het aan- of uitschakelen moet ten minste één minuut bedragen. Je kunt per dag maximaal 140 schakeltijdstippen invoeren.

2 Groep aanmaken

Als je meerdere smarthomeapparaten tegelijk wilt schakelen via de agenda, moet je eerst een groep met deze apparaten aanmaken:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen".
 3. Klik op de knop "Groep aanmaken".
 4. Selecteer de apparaatgroep in kwestie.

  Belangrijk:Radiatorthermostaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 302, kun je niet schakelen via een Google-agenda.

 5. Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer de apparaten die je samen wilt schakelen in de groep.
 6. Klik op "Volgende" ("Verder").
 7. Geef de groep een naam en klik op "Volgende" ("Verder"). De groep wordt aangemaakt.

3 Agenda toevoegen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen".
 3. Klik bij het apparaat dat of de groep die je wilt schakelen op de knop (Bewerken).
 4. Als je een apparaat wilt schakelen, klik je op het tabblad "Automatisch schakelen", schakel je bij "Automatische schakeling" de optie "Tijdschakeling actief" in en vervolgens "Agenda" ("Kalender").
 5. Als je een groep wilt schakelen, schakel dan bij "Automatische schakeling" die optie "Groep automatisch schakelen" in en vervolgens "Agenda" ("Kalender").
 6. Voer in het invoerveld de naam van de agenda in die je hebt toegewezen toen je de agenda aanmaakte, bijvoorbeeld "Schakeling stopcontact". Let daarbij op hoofdletters en kleine letters.
 7. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.
  • Het venster "FRITZ!-actor kalender activeren" met de verificatie-URL en de user code wordt geopend.
 8. Klik op de link "Verificatie-URL" en houd het venster "FRITZ!-actor kalender activeren" geopend.
  • Het invoerveld voor de user code wordt weergegeven.
 9. Voer de user code uit het venster "FRITZ!-actor kalender activeren" in en klik op "Volgende" ("Next").
  Er wordt een venster geopend om je aan te melden bij je Google-account.
 10. Voer het e-mailadres en wachtwoord in voor je Google-account en klik op "Inloggen".
  • Voer het wachtwoord in van je Google-account en klik op "Inloggen".
 11. Klik op "Toestaan".

De automatische schakeling is geconfigureerd wanneer het bericht "De authenticatie om de Google Agenda in de FRITZ!Box te gebruiken is geslaagd" wordt weergegeven in de gebruikersinterface.

4 Agenda synchroniseren

Automatisch synchroniseren

De agenda wordt regelmatig gesynchroniseerd met de Google-agenda. Het synchroniseren gebeurt om de 24 uur rond 00:00 uur uitgevoerd of ongeveer 24 uur na de laatste handmatige synchronisatie.

Handmatig synchroniseren

Als je nieuwe schakeltijden in de Google-agenda hebt gezet, kun je de agendasynchronisatie ook handmatig starten:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen".
 3. Als je de Google-agenda wilt synchroniseren, klik dan bij het apparaat of de groep in kwestie op de knop (Bewerken).
 4. Indien beschikbaar, klik dan op het tabblad "Automatisch schakelen".
 5. Klik op de knop "Toepassen".

5 Agenda verwijderen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen".
 3. Klik bij het apparaat of de groep in kwestie op de knop (Bewerken).
 4. Klik op het tabblad "Automatisch schakelen".
 5. Klik op de link "Verbindingen met Google Agenda verwijderen".
 6. Klik op de knop "Google Agenda terugzetten" ("Google Agenda resetten").
 7. Bevestig de vraag of je alle Google-agenda's uit de FRITZ!Box wilt verwijderen, met "OK".

Nu worden alle Google-agenda's verwijderd en alle smarthomeapparaten in het thuisnetwerk die een Google-agenda gebruiken ingesteld op handmatige schakeling.