Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3336
FRITZ!Box 6850 LTE
Dit supportartikel is beschikbaar voor de volgende producten:

Verbinding met het mobiele netwerk wordt regelmatig verbroken

De mobiele verbinding tussen de FRITZ!Box en de mobiele aanbieder wordt vaak (meerdere keren per dag) verbroken. Gedurende deze tijd knippert de Power/Mobile-led van de FRITZ!Box en blijft branden als de Internetverbinding opnieuw tot stand is gebracht. In de lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box staat de volgende foutmelding:

"LTE antwoordt niet meer"

Oorzaak

 • De stabiliteit van de verbinding met het mobiele netwerk is o.a. afhankelijk van factoren zoals de afstand tot het basisstation voor mobiele communicatie en het afschermingseffect van de muren in huis en kan ook worden beïnvloed door storingen bij de mobiele provider.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Gebeurtenissen".
 3. Controleer of de gebeurtenissen ook hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad dan wel of er alleen gebeurtenissen staan die na het moment van de storing zijn opgetreden.
 4. Als er ook gebeurtenissen staan die hebben plaatsgevonden voordat de fout is opgetreden, ga dan verder met de volgende stap.

2 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente techniek voor het mobiele netwerk, die wordt gebruikt in de radiocellen van mobiele providers:

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

3 Frequentieband selecteren

Op locaties waar verschillende frequentiebanden beschikbaar zijn kun je de stabiliteit van de verbinding met het mobiele netwerk mogelijk vergroten door een bepaalde frequentieband te selecteren:

Opmerking:In Duitsland worden de frequentiebanden 2,6 GHz, 1,8 GHz en 800 MHz gebruikt. Niet alle frequentiebanden zijn beschikbaar op elke locatie en niet elke mobiele provider ondersteunt alle frequentiebanden.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegangsgegevens".
 3. Schakel bij "LTE-frequentieband" de optie "Handmatig" in, schakel alle frequentiebanden uit, behalve "2,6 GHz / band 7(FDD)".
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de FRITZ!Box een verbinding met het mobiele netwerk tot stand kan brengen met de geselecteerde frequentieband:
  1. Klik op "Internet" en vervolgens op "LTE-informatie".
  2. Klik op het tabblad "Mobiel netwerk".
  3. Controleer welke snelheid wordt aangegeven op de regel "Gegevenssnelheid".
 6. Herhaal stappen 2 - 5 met de frequentiebanden "1,8 GHz / band 3 (FDD)" en "800 MHz / band 20 (FDD)" en gebruik de frequentieband waarin de FRITZ!Box de hoogste gegevenssnelheid bereikt.

4 Mobiele antennes controleren

Fouten bij het aansluiten van de mobiele antennes blijven vaak onopgemerkt. Controleer daarom of de mobiele antennes juist zijn aangesloten op je FRITZ!Box:

 1. Controleer de pin in de connector van beide mobiele antennes. Als de pin is afgebroken of verbogen, kunnen de antennes geen contact met de FRITZ!Box maken.
 2. Controleer of beide meegeleverde mobiele antennes juist zijn vastgeschroefd op de antennebussen van de FRITZ!Box.
 3. Verwissel de mobiele antennes die zijn aangesloten op de twee antennebussen van de FRITZ!Box. Controleer of de FRITZ!Box dan een ​​verbinding met het mobiele netwerk tot stand kan brengen.
 4. Als je een buitenantenne gebruikt, test dan of je een verbinding met het mobiele netwerk tot stand kunt brengen als je een andere buitenantenne gebruikt of een andere antennekabel. Als de verbinding dan tot stand kan worden gebracht, zijn de buitenantenne of de antennekabel ongeschikt of defect.

  Opmerking:Als je de FRITZ!Box binnenshuis in het dekkingsgebied van je mobiele provider gebruikt, test dan of het mogelijk is om de verbinding met het mobiele netwerk tot stand te brengen met de meegeleverde antennes.

5 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale plaats voor de FRITZ!Box bepalen en de mobiele antennes optimaal uitrichten:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE-informatie".
 3. Klik op het tabblad "Ontvangst".
 4. Klik op de knop "Uitlijnhulp starten".
  • Nu wordt de huidige signaalsterkte van de antennes weergegeven via de leds van de FRITZ!Box (in vijf niveaus) en in de gebruikersinterface.
 5. Kies voor de FRITZ!Box een plaats waar de signaalsterkte zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de radiocel is gericht.
  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.

6 Buitenantenne aansluiten

Als je de FRITZ!Box gebruikt op de rand (dekking buitenshuis) van het dekkingsgebied van je mobiele provider, zijn de mobiele antennes binnenshuis mogelijk niet voldoende om een verbinding met het mobiele netwerk tot stand te brengen. Verhoog in dit geval het zend- en ontvangstvermogen van de FRITZ!Box door een buitenantenne te gebruiken, bijvoorbeeld op het dak of balkon):

Opmerking:Of je op jouw locatie buitenshuis dekking hebt in het dekkingsgebied van je mobiele provider, kun je navragen bij je provider.