Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Via WireGuard toegang tot meerdere IP-netwerken achter de FRITZ!Box

Met WireGuard kun je op een computer, smartphone of tablet een beveiligde VPN-verbinding met je FRITZ!Box tot stand brengen, zodat je alle netwerkapparaten en diensten in het thuisnetwerk van je FRITZ!Box kunt benaderen.

Als zich in het thuisnetwerk van de FRITZ!Box een extra netwerkrouter bevindt die het IP-netwerk van de FRITZ!Box verbindt met een tweede IP-netwerk, moet je aanvullende instellingen configureren om via de VPN-verbinding ook de netwerkapparaten in het tweede IP-netwerk te kunnen benaderen.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

Met behulp van deze handleiding configureer je VPN-toegang via WireGuard tot een extra IP-netwerk achter de FRITZ!Box. Vervang bij het aanpassen van de verbinding de hier vermelde voorbeeldwaarden door de daadwerkelijke waarden.

 • IP-netwerk van de FRITZ!Box:
  192.168.10.0 (subnetmasker: 255.255.255.0)
 • IP-netwerk van de netwerkrouter die is verbonden met de FRITZ!Box:
  192.168.11.0 (subnetmasker: 255.255.255.0)
 • IP-adressen van de netwerkrouter in het FRITZ!Box-netwerk:
  192.168.10.2 en 192.168.11.1

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Instellingen van WireGuard aanpassen

Als WireGuard zo is geconfigureerd dat het volledige netwerkverkeer via de VPN-verbinding moet worden gestuurd (0.0.0.0/0), stuurt WireGuard automatisch ook alle aanvragen in het IP-netwerk van de met de FRITZ!Box verbonden netwerkrouter door. Als dit niet het geval is, moet in WireGuard een regel voor het doorsturen voor het IP-netwerk op afstand worden geconfigureerd:

 1. Start op de computer de WireGuard-app.
 2. Klik op de verbinding met de FRITZ!Box en vervolgens op "Edit".
 3. Vul de regel "AllowedIPs" aan met het IP-netwerk van de met de FRITZ!Box verbonden netwerkrouter. Scheid de IP-netwerken met een komma.

  Voorbeeld:
  AllowedIPs = 192.168.10.0/24, 192.168.11.0/24, 0.0.0.0/0

 4. Klik op "Save" om de wijzigingen op te slaan.

2 Statische IP-route configureren in de FRITZ!Box

Configureer in de FRITZ!Box een statische IP-route, zodat apparaten in het IP-netwerk van de FRITZ!Box (192.168.10.0) toegang hebben tot het IP-netwerk van de netwerkrouter die met de FRITZ!Box is verbonden (192.168.11.0):

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik bij "LAN-Settings" op "Additional Settings"om alle instellingen weer te geven.
 5. Klik op "IPv4 Routes".
 6. Klik op "New IPv4 Route".
 7. Voer bij "IPv4 network" het IP-netwerk in van de router die is verbonden met de FRITZ!Box (192.168.11.0).
 8. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker in van het andere IP-netwerk (255.255.255.0).
 9. Voer bij "Gateway" het IP-adres in van de netwerkrouter in het FRITZ!Box-thuisnetwerk (192.168.10.2) die beide IP-netwerken verbindt.
 10. Schakel de optie "IPv4 route active" in.
 11. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Aanvullende IP-instellingen voor de VPN-verbinding aanpassen

IP-route in netwerkrouter configureren

 1. Configureer de netwerkrouter zo dat deze routeert tussen het IP-netwerk van de FRITZ!Box (192.168.10.0) en zijn eigen IP-netwerk (192.168.11.0). Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van de router.

  Opmerking:Als er een Windows-computer met meerdere netwerkadapters als router wordt gebruikt, moet je "IP routing" inschakelen in Windows. Informatie over de configuratie krijg je van Microsoft.

Apparaten in het IP-netwerk van de netwerkrouter configureren

 1. Of: Configureer in de apparaten het IP-adres uit het eigen IP-netwerk (192.168.11.1) van de netwerkrouter als standaardgateway.
  • Of: Configureer in de apparaten een statische IP-route naar het IP-netwerk van de FRITZ!Box (192.168.10.0), waarbij de netwerkrouter als gateway (192.168.11.1) wordt gebruikt.