Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Verbinding wordt verbroken tijdens doorverbinden, wisselgesprek of ruggespraak

Als je een telefoongesprek wilt doorverbinden, tussen twee gesprekken wilt wisselen of ruggespraak wilt voeren, wordt de verbinding verbroken.

Oorzaak

  • Je telefonieprovider ondersteunt de functionaliteit "wisselgesprek" niet.

1 Ruggespraak, doorverbinden en wisselgesprek in FRITZ!Box inschakelen

Configureer de FRITZ!Box zodanig dat de functionaliteit "wisselgesprek" wordt uitgevoerd door de FRITZ!Box en niet door de telefonieprovider:

  1. Voer op de telefoon#610*9*#91** in en druk op de oproeptoets (hoorn van de haak nemen).

    Opmerking:Als je standaardinstelling van de FRITZ!Box opnieuw wilt inschakelen, voer je #610*2*#91** in.

  2. Leg na ca. 3 seconden weer op.