Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Met Shrew Soft VPN Client een VPN-verbinding met de FRITZ!Box configureren

Met het programma Shrew Soft VPN Client kun je vanaf je Windows-computer via internet een beveiligde VPN-verbinding (Virtual Private Network) tot stand brengen met je FRITZ!Box. Zo heb je met je computer ook onderweg toegang tot alle apparaten en bestanden in je thuisnetwerk.

De standaard editie van de Shrew Soft VPN Client is gratis te downloaden voor Windows 8 / 7 (64-/32-bits), evenals voor Linux en BSD. De VPN Client biedt officieel geen ondersteuning voor Windows 10. Uit onze ervaring blijkt echter dat de VPN Client ook kan worden gebruikt in Windows 10.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

In deze handleiding leggen we uit hoe je een computer met Shrew Soft VPN Client 2.2.2 kunt verbinden met de FRITZ!Box. Vervang bij het configureren van de verbinding de hier vermelde voorbeeldwaarden door de daadwerkelijke waarden.

 • MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box:
  pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net
 • Gebruikersnaam van de FRITZ!Box-gebruiker:
  Jan Modaal
 • Wachtwoord van de FRITZ!Box-gebruiker:
  geheim1234
 • Shared secret van de FRITZ!Box-gebruiker:
  Zj7hPCouK65IrPU4

Voorwaarden / Beperkingen

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ! configureren

Met MyFRITZ! kun je de FRITZ!Box altijd vanaf internet benaderen, zelfs als de FRITZ!Box regelmatig een ander publiek IP-adres krijgt van de internetprovider:

IP-netwerk van de FRITZ!Box aanpassen

Beide zijden van de VPN-verbinding moeten een IP-adres gebruiken uit verschillende IP-netwerken. Als je computer is verbonden met een router (bijvoorbeeld een andere FRITZ!Box) die hetzelfde IP-netwerk als je FRITZ!Box gebruikt, is het niet mogelijk te communiceren via VPN.

Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruiken alle FRITZ!Boxen het IP-netwerk 192.168.178.0.

Configureer in je FRITZ!Box een IP-adres dat anders is dan het IP-adres van de router waarmee je de FRITZ!Box wilt verbinden, bijvoorbeeld 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0).

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Voer het gewenste IP-adres en subnetmasker in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 VPN-verbinding in de FRITZ!Box configureren

Configureer in de FRITZ!Box voor iedere VPN-verbinding een eigen gebruiker:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik naast de gebruiker die VPN-verbindingen met de FRITZ!Box tot stand moet brengen, op de knop (Bewerken) of configureer een nieuwe gebruiker voor de VPN-verbinding:
  1. Klik op de knop "Add User".
  2. Voer in de invoervelden een naam en een wachtwoord in voor de gebruiker.
 4. Schakel de optie "VPN" in.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box configureert nu VPN-rechten voor deze FRITZ!Box-gebruiker.
Vervolgens wordt automatisch een venster geopend waarin de VPN-instellingen van de gebruiker worden weergegeven.

Opmerking: Je kunt dit venster altijd openen door in de instellingen van de FRITZ!Box-gebruiker te klikken op "Show VPN Settings".

3 VPN-verbinding in de Shrew Soft VPN Client configureren

Configureer de VPN-verbinding in Shrew Soft VPN Client met de VPN-instellingen voor de FRITZ!Box-gebruiker, die worden weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

Opmerking:Je kunt de VPN-instellingen oproepen door in de gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users" in de gebruikersinstellingen op "Show VPN Settings" te klikken.

 1. Start Shrew Soft VPN Access Manager en klik op de knop "Add".
  • Het venster "VPN Site Configuration" wordt geopend.
 2. Voer op het tabblad "General" in het invoerveld "Host Name or IP Address" de MyFRITZ!-domeinnaam van de FRITZ!Box (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net) in.
 3. Configureer de volgende instellingen op het tabblad "Authentication":
  1. Selecteer "Mutual PSK + XAuth" in de vervolgkeuzelijst "Authentication Method".
  2. Selecteer op het tabblad "Local Identity" in de vervolgkeuzelijst "Identification Type" de optie "Key Identifier" en voer in het invoerveld "Key String ID" de gebruikersnaam van de FRITZ!Box-gebruiker (Jan Modaal) in.
  3. Selecteer op het tabblad "Remote Identity" in de vervolgkeuzelijst "Identification Type" de optie "IP Address".
  4. Voer op het tabblad "Credentials" in het invoerveld "Pre Shared Key" de "Shared Secret" van de FRITZ!Box-gebruiker (Zj7hPCouK65IrPU4) in. De "Shared Secret" wordt weergegeven in de VPN-instellingen van de gebruiker in de sectie "iPhone, iPad or iPod Touch".
 4. Als al het gegevensverkeer, dus de aanvragen aan het externe FRITZ!Box-netwerk en alle internetaanvragen, moet worden doorgestuurd via de VPN-verbinding, klik je op "Save" om de instellingen op te slaan. De configuratie is nu voltooid.
 5. Als alleen aanvragen aan het externe FRITZ!Box-netwerk moeten worden doorgestuurd via de VPN-verbinding en internetaanvragen nog steeds moeten worden afgehandeld via lokale internettoegang, dan configureer je de volgende instellingen:
  1. Klik op het tabblad "Name Resolution".
  2. Schakel op het tabblad "DNS" de optie "Enable DNS" uit.
  3. Schakel op het tabblad "WINS" de optie "Enable WINS" uit.
  4. Klik op het tabblad "Policy".
  5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Policy Generation Level" de optie "shared".
  6. Schakel de optie "Obtain Topology Automatically or Tunnel All" uit.
  7. Klik op de knop "Add".
   • Het venster "Topology Entry" wordt geopend.
  8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Type" de optie "Include" en voer in het invoerveld "Address" het IP-netwerk van de FRITZ!Box (192.168.10.0 in en voer in het invoerveld "Netmask" het bijbehorende subnetmasker (255.255.255.0) in en klik vervolgens op "OK".
  9. Klik op "Save" om de instellingen op te slaan.

De VPN-verbinding met de FRITZ!Box is nu geconfigureerd.

4 VPN-verbinding tot stand brengen

 1. Start Shrew Soft VPN Access Manager.
 2. Selecteer in VPN Access Manager de VPN-verbinding en klik op "Connect".
 3. Voer in de invoervelden de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de FRITZ!Box-gebruiker voor wie je de VPN-verbinding hebt geconfigureerd en klik op "Connect".

De VPN-verbinding wordt nu tot stand gebracht.

Opmerking: Actieve VPN-verbindingen worden weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Internet > Permit Access > VPN" en "Internet > Online Monitor".