Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3244

FRITZ!Box als IP-client configureren

Je kunt je FRITZ!Box configureren voor gebruik als IP-client en met een netwerkkabel verbinden met je andere router. De FRITZ!Box gebruikt dan de bestaande internetverbinding van je andere router. In dit geval

 • is de Firewall van de FRITZ!Box uitgeschakeld.
 • krijgen de computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden, hun IP-instellingen nog steeds van de andere router.
 • kunnen alle apparaten zonder beperkingen met elkaar communiceren, ongeacht of deze zijn aangesloten op de FRITZ!Box of de andere router.

Voorwaarden / beperkingen

 • Het is niet mogelijk om MyFRITZ! te gebruiken.
 • Het ouderlijk toezicht, de onlinemeter, de gasttoegang, VPN-verbindingen en alle functies waarvoor een openbaar IP-adres is vereist (bijvoorbeeld portforwarding), zijn niet beschikbaar.
 • Gebruik als IP-client via Wi-Fi wordt door de FRITZ!Box niet ondersteund.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Bedrijfsmodus configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Internet service provider" de optie "Other Internet service provider". Bij bepaalde regionale instellingen wordt deze optie pas weergegeven als je "More Internet service providers" selecteert.
 4. Schakel in de sectie "Connection" de optie "Connection to an external modem or router" in.
 5. Schakel in de sectie "Operating Mode" de optie "Share existing Internet connection in the network (IP client mode)" in.
 6. Voer in de invoervelden "Downstream" (ontvangstrichting) en "Upstream" (zendrichting) de snelheden van de internetverbinding in.

  Voorbeeld:
  Voer 32000 in voor een Downstream van 32 Mbit/s en 2000 voor een upstream van 2 Mbit/s.

 7. Klik op "Change connection settings".
 8. Als de router een DHCP-server beschikbaar stelt, schakel je de optie "Obtain the IP address automatically (DHCP)" in.
  • Als de router geen DHCP-server beschikbaar stelt:
   1. Schakel de optie "Configure the IP address manually" in.
   2. Voer in het invoerveld "IP address" een ongebruikt IP-adres in uit het IP-netwerk van de router.

    Voorbeeld:
    De router gebruikt het IP-adres 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0). Daardoor bevindt de router zich in het IP-netwerk 192.168.10.0. Als het IP-adres 192.168.10.2 door geen enkel apparaat wordt gebruikt, kun je dit invoeren.

   3. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker van de router in.
   4. Voer in de invoervelden "Default gateway" en "Primary DNS server" het IP-adres in van de router.
 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box is nu geconfigureerd als IP-client.

Belangrijk:Als IP-client is de FRITZ!Box niet meer bereikbaar onder http://fritz.box. In de sectie "Gebruikersinterface openen" wordt beschreven hoe je toegang krijgt tot deze FRITZ!Box (zie hieronder).

2 FRITZ!Box met het netwerk verbinden

 1. Verbind de LAN 1-poort van de FRITZ!Box met een netwerkkabel óf rechtstreeks óf via een hub/switch met een LAN-poort van de router.

3 Gebruikersinterface openen

Als de FRITZ!Box wordt gebruikt als IP-client, kun je de gebruikersinterface niet meer openen via fritz.box, maar alleen nog via het IP-adres van de FRITZ!Box:

 1. Als de FRITZ!Box het IP-adres per DHCP krijgt toegewezen, voer je in de webbrowser het IP-adres in dat aan de FRITZ!Box is toegewezen door de router, bijvoorbeeld 192.168.10.20.
  • Als je het IP-adres zelf hebt ingevoerd in de FRITZ!Box, voer je in de webbrowser het IP-adres in dat je in de gebruikersinterface hebt ingevoerd in het invoerveld "IP address", bijvoorbeeld 192.168.10.2.
  • Opmerking:Als je het IP-adres van de FRITZ!Box bent vergeten, kun je de gebruikersinterface via het "nood"-IP-adres van de FRITZ!Box openen.

4 Telefonie configureren

Als je telefoons wilt aansluiten op de FRITZ!Box en hiermee vervolgens wilt telefoneren via de internetverbinding van de andere router of via het vaste net:

 1. Configureer de FRITZ!Box om te telefoneren via de andere router.

5 Draadloos netwerk configureren

Als de andere router geen Wi-Fi-netwerk biedt, kun je de FRITZ!Box gebruiken als draadloos basisstation en je draadloze netwerkapparaten verbinden met het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box.

Als de andere router een draadloze router is, kun je de FRITZ!Box als extra draadloos basisstation gebruiken. Zo kunnen je draadloze netwerkapparaten de FRITZ!Box gebruiken om toegang te krijgen tot internet en andere apparaten in het thuisnetwerk, zelfs als het Wi-Fi-netwerk van je router niet bereikbaar is.

Configureer de volgende instellingen in de FRITZ!Box, zodat je draadloze netwerkapparaten altijd automatisch verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk met de sterkste ontvangst (draadloos roaming):

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Network" ("Radio Network").
 3. Voer bij "Name of the Wi-Fi network (SSID)" ("Name of the wireless radio network (SSID)") de naam in van het Wi-Fi-netwerk van de router.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Channel" ("Radio Channel").
 6. Schakel in de sectie "Wi-Fi Channel" ("Radio Channel Settings") de optie "Adjust Wi-Fi channel settings" ("Adjust the radio channel settings") in.
 7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het kanaal dat door de draadloze router wordt gebruikt.
 8. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 9. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Security".
 10. Schakel de Wi-Fi-versleuteling in die wordt gebruikt door de draadloze router.
 11. Voer in het invoerveld "Network key" de Wi-Fi-netwerksleutel in van de draadloze router.
 12. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.