Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Temperatuurafhankelijke schakeling configureren voor FRITZ!DECT-stopcontact

Voor het slimme stopcontact, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, kun je een temperatuurafhankelijke schakeling configureren. Als de ingestelde temperatuur wordt bereikt, wordt het stopcontact volgens het gewenste tijdschema geschakeld. Als temperatuursensor voor de schakeling kun je het slimme stopcontact zelf of een andere temperatuursensor in het thuisnetwerk gebruiken, bijvoorbeeld nog een slim stopcontact FRITZ!DECT 200 of een FRITZ!DECT Repeater, die je op een optimale locatie plaatst om de kamertemperatuur te meten.

Zodoende kun je gemakkelijk een aangesloten apparaat voor verwarming of koeling bedienen. Je kunt bijvoorbeeld een aangesloten infraroodverwarming schakelen, die overdag de kamertemperatuur op 21 graden houdt ("Desired temperature") en 's nachts op 18 graden laat ("Cool-down temperature").

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voorwaarden/beperkingen

 • Het slimme stopcontact kan meten in een temperatuurbereik tussen -5°C en 40°C.
 • Om stroom te besparen en om de DECT-straling te beperken tot een minimum, communiceren de slimme stopcontacten, FRITZ!DECT Repeaters en FRITZ!DECT radiatorthermostaten alleen in bepaalde tijdsintervallen met de FRITZ!Box. De slimme stopcontacten geven de gemeten temperatuur na maximaal twee minuten door. De FRITZ!DECT Repeaters en radiatorthermostaten geven de waarden na maximaal 15 minuten of tijdens de vakantieschakeling en de periode dat de verwarming uit is na maximaal 60 minuten door.

1 Temperatuurafhankelijke schakeling configureren

Als eerste moet een groep worden ingesteld met de slimme stopcontacten, die automatisch worden in- of uitgeschakeld zodra een bepaalde temperatuur wordt bereikt. De groep kan ook bestaan uit één enkel slim stopcontact. Vervolgens configureer je de schakeling voor deze groep:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Smart Home".
 3. Klik op de knop "New Group".
 4. Als je hiernaar wordt gevraagd, schakel je de optie "Switching Actuators" in en klik op "OK".
 5. Geef een naam op voor de groep en selecteer de apparaten die je samen wilt schakelen in de groep.
 6. Klik op de knop "OK". De groep wordt aangemaakt.
 7. Schakel de opties "Switching a Group Automatically" en "Temperature" in.
 8. Schakel de optie "Heat" of "Cool" in, afhankelijk van het aangesloten apparaat, bijvoorbeeld infraroodverwarming of airconditioning.
 9. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Temperature sensor" het apparaat dat de temperatuur moet meten. Dit apparaat hoeft niet tot de groep te behoren. Je kunt de meetwaarden zien in de gebruikersinterface in het menu "Home Network > Smart Home".
 10. Als je de optie "Heat" hebt geselecteerd, stel je waarden in voor "Desired temperature" en "Cool-down temperature".
 11. Als je de optie "Cool" hebt geselecteerd, stel je de "Desired temperature" in.
 12. Bepaal de gewenste schakeltijden in de weekkalender door te klikken op, of met ingedrukte linkermuisknop te slepen over de schakeltijden.
 13. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Een verwarmingsapparaat, bijvoorbeeld infraroodverwarming, wordt nu in de opgegeven periode ingeschakeld zodra de temperatuur onder de "desired temperature" of "cooldown temperature" komt. Het verwarmingsapparaat wordt uitgeschakeld, zodra de "desired temperature" of "cooldown temperature" is bereikt.

Een apparaat voor koeling, bijvoorbeeld airconditioning, wordt nu in de opgegeven periode ingeschakeld zodra de "desired temperature" is overschreden. Het apparaat wordt uitgeschakeld zodra de "desired temperature" is bereikt. Gedurende de periode die is geselecteerd in het tijdschema voor "Cooling off", blijft het apparaat voor koeling uitgeschakeld.