Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Afzonderlijke websites kunnen niet of niet juist worden weergegeven

Bepaalde (maar niet alle) websites kunnen niet worden geopend met een computer, smartphone of ander apparaat dat is verbonden met de FRITZ!Box. De betreffende websites worden niet of niet juist weergegeven. Mogelijk ontbreken er foto's op de website of de site wordt onvolledig of verschoven weergegeven.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Website later bezoeken

Websites kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als er onderhoud wordt verricht:

 1. Bezoek de website op een later tijdstip.

2 DNS-server in FRITZ!Box configureren

In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box de DNS-server van de internetprovider om de namen van internetadressen om te zetten. Als je in de FRITZ!Box andere DNS-servers hebt geconfigureerd, schakel dan de DNS-server van de internetprovider weer in:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op het tabblad "DNS Server".
 4. Schakel de optie "Use DNSv4 servers assigned by the Internet service provider (recommended)" in.
 5. Als de sectie "DNSv6 Servers" wordt weergegeven, schakel je de optie "Use DNSv6 servers assigned by the Internet service provider (recommended)" in.
 6. Als de optie "Encrypted name resolution in the internet (DNS over TLS)" is ingeschakeld, schakel dan de optie "Allow fallback to non-encrypted name resolution in the internet." in.
 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

3 Apparaat voor het automatisch ophalen van IP-instellingen configureren

Om ervan verzekerd te zijn dat het apparaat altijd de juiste IP-instellingen gebruikt, moet je ervoor zorgen dat het apparaat automatisch de IP-instellingen ophaalt bij de FRITZ!Box (dit is de standaardinstelling van de meeste apparaten):

 1. Configureer het apparaat voor het automatisch ophalen van de IP-instellingen per DHCP.

4 Ouderlijk toezicht voor het apparaat uitschakelen

Onjuiste instellingen in het ouderlijk toezicht van de FRITZ!Box kunnen ervoor zorgen dat websites niet of niet juist worden weergegeven. Wijs daarom bij wijze van test het toegangsprofiel "Unrestricted" toe aan het betreffende apparaat:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op "Changing Access Profiles".
 4. Selecteer voor het apparaat in kwestie in de vervolgkeuzelijst het toegangsprofiel "Unrestricted".
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Als de betreffende websites nu wel geopend kunnen worden of juist worden weergegeven, verhinderde de filter voor websites van het ouderlijk toezicht van de FRITZ!Box dat deze websites bezocht kunnen worden.

Sommige websites kunnen bijvoorbeeld niet worden weergegeven als de whitelist is ingeschakeld, omdat de websites inhoud laden van andere websites die niet op de whitelist staan. Als je bijvoorbeeld www.wikipedia.org wilt openen, worden ook gegevens van www.wikimedia.org geladen. Als alleen wikipedia.org op de whitelist voorkomt, kan deze webpagina niet juist worden weergegeven.

Ook het rechtstreeks oproepen van IP-adressen is geblokkeerd als de filter voor websites is ingeschakeld. Daardoor is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om de AVM-website te openen via het IP-adres 212.42.244.80 in plaats van avm.de.

Opmerking:In de gebruikersinterface onder "Internet > Filters > Lists" kun je zien welke IP-adressen niet kunnen worden opgeroepen, omdat deze worden geblokkeerd door de FRITZ!Box. Je kunt deze IP-adressen desgewenst weer vrijgeven.

Je kunt ervoor kiezen om de internettoegang voor het betreffende apparaat niet te beperken of je kunt de filter voor websites aanpassen.

5 Andere webbrowser gebruiken

Niet alle webbrowsers bieden in dezelfde mate ondersteuning voor de huidige webstandaarden en -technologieën zoals HTML5 of JavaScript. Afhankelijk van de gebruikte webstandaarden en -technologieën kunnen sommige webbrowsers afzonderlijke websites niet altijd juist weergegeven:

 1. Test een andere, recente webbrowser, bijvoorbeeld Chrome of Firefox.

6 Beveiligingsprogramma's configureren

Sommige beveiligingsprogramma's zoals virusscanners, filters voor ouderlijk toezicht en adblockers, verhinderen het bezoeken van websites om de inhoud hiervan of de gebruikte technologieën zoals Flash of JavaScript te blokkeren.

 1. Configureer in de beveiligingsprogramma's een uitzondering voor de website. Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

7 Contact opnemen met provider

 1. Neem contact op met je internetprovider.