Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3547

FRITZ!Box voor gebruik op de aansluiting van Fiber configureren

De FRITZ!Box is optimaal voorbereid om te gebruiken met Fiber Nederland. Je hoeft de FRITZ!Box alleen maar te verbinden met de glasvezelmodem en in de FRITZ!Box "Fiber" te selecteren als internetprovider. Vervolgens kan alle apparatuur in je thuisnetwerk onbeperkt gebruikmaken van de complete veelvoud aan FRITZ!Box-functies voor internet en multimedia.

Belangrijk:Op dit moment hebben wij geen informatie over de vraag hoe telefonie van Fiber kan worden gebruikt met de FRITZ!Box. Zodra we informatie daarover hebben, zullen we deze handleiding bijwerken.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box aansluiten

  1. Verbind de "LAN 1"-poort van de FRITZ!Box via een netwerkkabel met de LAN-poort van de glasvezelmodem (ONT), bijvoorbeeld met de meegeleverde witte netwerkkabel.

2 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wizards".
  2. Als de FRITZ!Box zich in de fabrieksinstellingen bevindt, stel dan een wachtwoord in voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "OK" en "Next".

    Afb.: Wachtwoord instellen voor de gebruikersinterface

  3. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik je op "Wizards" en vervolgens op "Configure Internet Connection".

    Afb.: FRITZ!Box-wizards openen

  4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Fiber.nl" en schakel het juiste toegangstype in.
  5. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

De FRITZ!Box controleert nu of de internetverbinding tot stand kan worden gebracht. De configuratie is voltooid als de melding "The Internet connection check was successful" wordt weergegeven.

Belangrijk:Als de controle van de internetverbinding niet is geslaagd, dan is je internettoegang mogelijk nog niet geactiveerd. Neem in dit geval contact op met Fiber.