Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

DSL-verbinding wordt regelmatig verbroken

De DSL-verbinding van de FRITZ!Box wordt regelmatig verbroken en de Power/DSL-led knippert? ✔ Zo los je het probleem op.

De DSL-verbinding tussen de FRITZ!Box en de centrale van de DSL-provider wordt meerdere keren per dag verbroken. Gedurende deze tijd knippert de Power/DSL-led van de FRITZ!Box en blijft branden als de Internetverbinding opnieuw tot stand is gebracht.

In de lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box staat de volgende foutmelding:

"DSL antwoordt niet (geen DSL-synchronisatie
) DSL-synchronisatie begint (training)"

Oorzaak

 • De stabiliteit van de DSL-verbinding hangt voornamelijk af van de lengte en de kwaliteit van de lijn van de aansluiting. Fouten in de bekabeling of problemen met de centrale (DSLAM) van de internetprovider kunnen ook van invloed zijn.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Gebeurtenissen".
 3. Controleer of de gebeurtenissen ook hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad dan wel of er alleen gebeurtenissen staan die na het moment van de storing zijn opgetreden.
 4. Als er ook gebeurtenissen staan die hebben plaatsgevonden voordat de fout is opgetreden, ga dan verder met de volgende stap.
 5. Als de melding "De internetverbinding (DSL) is verbroken. De storing wordt mogelijk veroorzaakt door powerline" wordt weergegeven, voer dan de stappen uit van onze handleiding FRITZ!Box meldt "De storing wordt mogelijk veroorzaakt door powerline".

2 Bekabeling controleren

Fouten in de bekabeling zijn vaak moeilijk te herkennen en blijven lang onopgemerkt. Controleer daarom de bekabeling in huis:

 1. Als je de FRITZ!Box gebruikt op een IP-gebaseerde aansluiting, verwijder dan de DSL-splitter.
 2. Verwijder alle kabelverlengingen, ongebruikte kabels, TAE-aansluitdozen en extra elektrische accessoires (bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging, aansluitdozen voor automatische wisselschakelaars).
 3. Steek de DSL-kabel in de bus "DSL"van de FRITZ!Box en in de met een "F" gekenmerkte bus van de TAE-contactdoos of in de DSL-aansluiting.
  Afb.: FRITZ!Box aansluiten op een DSL-aansluiting in Duitsland (links) en in andere landen (rechts)

3 DSL Syncrate beperken

Sommige DSL-providers begrenzen meestal niet de gegevenssnelheid van de DSL-verbinding (DSL syncrate), maar verlagen op IP-niveau de gegevenssnelheid tot de overeengekomen waarde. De FRITZ!Box brengt de DSL-verbinding daarom altijd tot stand met de hoogst mogelijke gegevenssnelheid, waardoor de verbinding gevoeliger is voor storingen. Begrens daarom de DSL syncrate tot de overeengekomen waarde:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL-informatie".
 3. Klik op het tabblad "Lijninstellingen" ("Kabelinstellingen").
 4. Klik op "Instellingen storingsongevoeligheid" om alle instellingen weer te geven.
 5. Schakel de optie "DSL Syncrate beperken tot beschikbare bitrate" in. Als de optie niet beschikbaar is, beperkt de DSL-provider de DSL-gegevenssnelheid tot de overeengekomen bitrate of geeft de FRITZ!Box de waarde van de overeengekomen bitrate niet aan.
 6. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

4 Andere kabel testen

Mogelijk is de kabel die de FRITZ!Box met de DSL-aansluiting verbindt, beschadigd. Test daarom een andere DSL-kabel:

 1. Sluit de FRITZ!Box met een andere DSL-kabel (bijvoorbeeld van een andere DSL-modem) aan op de DSL-aansluiting.
 2. Als de DSL-verbinding nu niet meer wordt verbroken, is de voorheen gebruikte DSL-kabel beschadigd en moet worden vervangen.

  Opmerking:DSL-kabels kun je kopen in de speciaalzaak of bij ons bestellen via e-mail op zubehoer@avm.de of telefonisch onder +49 (0)30 39 00 44 15 (ma.-vr.9:00-17:00). Met behulp van de handleiding Toewijzing van kabels, adapters en poorten kunnen DSL-kabels ook zelf worden gemaakt.

5 DSL-aansluiting controleren

Mogelijk is er een storing op je DSL-aansluiting. Omdat het controleren van de aansluiting door de DSL-provider lang kan duren, daarbij kosten kunnen ontstaan en uit onze ervaringen blijkt dat DSL-aansluitingen vaak storingen vertonen hoewel deze al door de provider zijn gecontroleerd, ga je als volgt te werk:

 1. Koppel de FRITZ!Box los van de DSL-aansluiting.
 2. Sluit een andere DSL-modem aan op de DSL-aansluiting.
 3. Test of de DSL-verbinding met deze DSL-modem stabiel blijft.
 4. Als de verbinding nog steeds wordt verbroken, laat dan je aansluiting door je provider controleren. Er is een storing op de DSL-aansluiting.

  LET OP!Er zijn mogelijk kosten verbonden aan de controle. Vraag naar de voorwaarden bij je provider!