Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Vermeldingen van het onlinetelefoonboek ontbreken

In de FRITZ!Box is het telefoonboek van een e-mailaccount geconfigureerd. Na de synchronisatie staan echter niet alle telefoonboekvermeldingen van het onlinetelefoonboek in het telefoonboek.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Naam en telefoonnummer toevoegen

De FRITZ!Box neemt alleen telefoonboekvermeldingen over als de invoervelden voor naam en telefoonnummer zijn ingevuld:

  1. Voeg in je onlinetelefoonboek de naam en het telefoonnummer toe aan de ontbrekende vermeldingen.

2 Synchronisatie handmatig initialiseren

Als je wijzigingen hebt aangebracht in het onlinetelefoonboek, zijn deze pas na een synchronisatie te zien in het telefoonboek van de FRITZ!Box. Synchronisatie wordt één keer per nacht automatisch uitgevoerd. Je kunt synchronisatie echter ook handmatig initialiseren:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
  2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonboek".
  3. Ga naar het onlinetelefoonboek.
  4. Klik op de knop "Telefoonboek synchroniseren".

3 Telefoonboek bevat te veel vermeldingen

In het telefoonboek kunnen maximaal 1000 telefoonboekvermeldingen worden opgenomen. Bij gebruik van Google Contactpersonen worden de contactgroepen "Mijn contacten" en "Andere contacten" gesynchroniseerd. Het totale aantal vermeldingen van beide groepen mag daarom niet meer dan 1000 bedragen.