Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Zoekfunctie voor telefoonboek met FRITZ!Fon gebruiken

In de FRITZ!Box kun je meerdere telefoonboeken aanmaken en vervolgens voor elke FRITZ!Fon een afzonderlijk telefoonboek gebruiken. Met de FRITZ!Fon kun je het betreffende telefoonboek op twee verschillende manieren doorzoeken.

1 Standaardzoekfunctie voor telefoonboek

De standaardzoekfunctie voor telefoonboeken is ingeschakeld in de fabrieksinstellingen en werkt net als op een mobiele telefoon. Je moet herhaaldelijk op de cijfertoets voor een letter drukken totdat de vermeldingen worden weergegeven die beginnen met de gewenste letter.

Voorbeeld:
Als je twee keer drukt op "5", worden alle vermeldingen in het telefoonboek weergegeven die beginnen met "K". Je kunt de zoekopdracht verfijnen door vervolgens drie keer op de cijfertoets "7" te drukken, zodat je dan alle vermeldingen in het telefoonboek ziet, die beginnen met "KR".

2 Vereenvoudigd het telefoonboek doorzoeken (naamnummers)

Als het telefoonboek veel vermeldingen heeft, is het raadzamer de zoekmodus "Vanity" te gebruiken, die je ook kunt inschakelen via "Menu > Telefoonboek > Opties". Deze zoekmodus houdt rekening met de voor- en achternamen van je contacten en vermindert steeds als je op een toets drukt het aantal mogelijke vermeldingen. Meestal hoef je slechts twee tot drie keer op een toets te drukken om de contact te vinden die je zoekt.

Voorbeeld:
Druk op de toets 7 om alle contacten weer te geven waarvan de voor- of achternaam begint met "P", "Q", "R" of "S". Verfijn het zoekresultaat door op de toets van de tweede letter van de naam te drukken: Door op de toets 2 te drukken worden bijvoorbeeld alleen nog contacten weergegeven met de namen "PAul", "SAbine", "SChoenmaker" of "RAven".

Afb.:Toetsenblok met toewijzing van letters