Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

WireGuard kan geen VPN-verbinding met de FRITZ!Box tot stand brengen

Hoewel de configuratie van de VPN-verbinding met de FRITZ!Box is geslaagd, kan WireGuard geen verbinding tot stand brengen met de FRITZ!Box. Er wordt dan een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Host is onbekend"
 • "Error bringing up tunnel: Unable to resolve DNS hostname"
 • "Error bringing up tunnel: Service not authorized by user"
 • "Failed to send handshake initiation [...] no route to host"

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 WireGuard-verbindingen op het apparaat toestaan

Als WireGuard de melding "Error bringing up tunnel: Service not authorized by user" weergeeft, voorkomt een andere app dat de gebruiker een VPN-verbinding tot stand kan brengen.

 1. Controleer de beveiligingsapps die op het apparaat zijn geïnstalleerd (bijvoorbeeld  Blokada) en zorg ervoor dat deze WireGuard niet blokkeren.

2 FRITZ!Box in het internet niet bereikbaar

Om ervoor te zorgen dat WireGuard een VPN-verbinding met de FRITZ!Box tot stand kan brengen, moet de FRITZ!Box een IPv6- of IPv4-adres hebben dat in het internet bereikbaar is en het apparaat waarop WireGuard is geïnstalleerd moet dit IP-adres kunnen benaderen.

Of de FRITZ!Box een in het internet bereikbaar IP-adres heeft en of het apparaat dit IP-adres kan bereiken, kun je uitzoeken met behulp van de handleiding Internetbereikbaarheid van de FRITZ!Box controleren.

3 MyFRITZ!-status van de FRITZ!Box controleren

Als de VPN-verbinding af en toe niet tot stand kan worden gebracht, dan ligt dat mogelijk aan een storing van de MyFRITZ!-dienst. Controleer daarom of de FRITZ!Box op het tijdstip waarop werd gepoogd om een VPN-verbinding tot stand te brengen, met succes is aangemeld bij de MyFRITZ:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Online Monitor".
 3. Als MyFRITZ! actief is, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als MyFRITZ! als niet actief wordt weergegeven, wacht dan het einde van de storing af en breng de VPN-verbinding tot stand op een later tijdstip. Als de storing blijft aanhouden, configureer dan de MyFRITZ!-account opnieuw.

4 VPN-verbinding verwijderen en opnieuw configureren

Als de VPN-verbinding helemaal niet tot stand kan worden gebracht, is in WireGuard een ongeldige of onjuiste verbinding opgeslagen, bijvoorbeeld een verkeerd MyFRITZ!-adres. Configureer WireGuard daarom opnieuw:

 1. Verwijder de VPN-verbinding in WireGuard en in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Configureer WireGuard opnieuw in de FRITZ!Box. Ga hiervoor te werk zoals beschreven in de overeenkomende handleiding: