Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

WireGuard kan geen VPN-verbinding met de FRITZ!Box tot stand brengen

Hoewel de configuratie van de VPN-verbinding met de FRITZ!Box is geslaagd, kan WireGuard geen verbinding tot stand brengen met de FRITZ!Box. Er wordt dan een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Host is onbekend"
 • "Error bringing up tunnel: Unable to resolve DNS hostname"
 • "Error bringing up tunnel: Service not authorized by user"
 • "Failed to send handshake initiation [...] no route to host"

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 WireGuard-verbindingen op het apparaat toestaan

Als WireGuard de melding "Error bringing up tunnel: Service not authorized by user" weergeeft, voorkomt een andere app dat de gebruiker een VPN-verbinding tot stand kan brengen.

 1. Controleer de beveiligingsapps die op het apparaat zijn geïnstalleerd (bijvoorbeeld  Blokada) en zorg ervoor dat deze WireGuard niet blokkeren.

2 Internetbereikbaarheid van de FRITZ!Box controleren

Om ervoor te zorgen dat WireGuard een VPN-verbinding met de FRITZ!Box tot stand kan brengen, moet de FRITZ!Box een IP-adres hebben dat vanuit het internet bereikbaar is en het apparaat waarop WireGuard is geïnstalleerd moet dit IP-adres kunnen benaderen. WireGuard-verbindingen zijn mogelijk via IPv6 en IPv4.

IPv6-verbindingen

Voor IPv6-verbindingen moeten zowel de FRITZ!Box als het apparaat waarop WireGuard is geïnstalleerd via IPv6 zijn verbonden met internet. Als slechts één van beide zijden een IPv6-adres heeft gekregen, is een IPv6-verbinding niet mogelijk en probeert WireGuard de verbinding tot stand te brengen via IPv4.

Of de FRITZ!Box via IPv6 is verbonden met het internet kun je controleren in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box in het menu "Internet > Online Monitor".

Of het apparaat via IPv6 met het internet is verbonden, kun je controleren door op het apparaat www.test-ipv6.com of www.ipv6-test.com te openen.

IPv4-verbindingen

Als WireGuard de FRITZ!Box niet kan bereiken via IPv6, probeert WireGuard de verbinding tot stand te brengen via IPv4. Een IPv4-verbinding is alleen mogelijk als de FRITZ!Box van de internetprovider een openbaar IPv4-adres heeft gekregen en het apparaat waarop WireGuard is geïnstalleerd via IPv4 is verbonden met het internet. Als de FRITZ!Box alleen een privaat IPv4-adres heeft gekregen of als het apparaat waarop WireGuard is geïnstalleerd alleen een IPv6-adres heeft gekregen, is een IPv4-verbinding niet mogelijk.

Of de FRITZ!Box een openbaar of een privaat IPv4-adres heeft, kun je controleren met behulp van de handleiding Adresbereik bepalen van het IPv4-adres van de internetverbinding.

Of het apparaat via IPv4 met het internet is verbonden, kun je controleren door op het apparaat www.test-ipv6.com of www.ipv6-test.com te openen.

Opmerking:In sommige mobiele netwerken krijgen mobiele apparaten alleen een IPv4-adres, in sommige alleen een IPv6-adres. Bij sommige mobielenetwerkproviders kan IPv6 ook alleen worden gebruikt bij gebruik van bepaalde toegangspunten (APN). Informatie over de ondersteunde IP-protocollen en toegangspunten (APN) die kunnen worden gebruikt krijg je mobielenetwerkprovider.

3 MyFRITZ!-status van de FRITZ!Box controleren

Als de VPN-verbinding af en toe niet tot stand kan worden gebracht, dan ligt dat mogelijk aan een storing van de MyFRITZ!-dienst. Controleer daarom of de FRITZ!Box op het tijdstip waarop werd gepoogd om een VPN-verbinding tot stand te brengen, met succes is aangemeld bij de MyFRITZ:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Online Monitor".
 3. Als MyFRITZ! actief is, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als MyFRITZ! als niet actief wordt weergegeven, wacht dan het einde van de storing af en breng de VPN-verbinding tot stand op een later tijdstip. Als de storing blijft aanhouden, configureer dan de MyFRITZ!-account opnieuw.

4 VPN-verbinding verwijderen en opnieuw configureren

Als de VPN-verbinding helemaal niet tot stand kan worden gebracht, is in WireGuard een ongeldige domeinnaam voor de FRITZ!Box opgeslagen, bijvoorbeeld een verkeerd MyFRITZ!-adres. Configureer WireGuard daarom opnieuw:

 1. Verwijder de VPN-verbinding uit WireGuard.
 2. Configureer WireGuard opnieuw in de FRITZ!Box. Ga hiervoor te werk zoals beschreven in de overeenkomende handleiding: