Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Box geconfigureerd als VPN-client (WireGuard) met andere FRITZ!Box verbinden

Wanneer je een WireGuard-VPN-verbinding configureert tussen twee FRITZ!Boxen, worden beide netwerken standaard met elkaar verbonden (LAN-LAN-koppeling). Hierdoor zijn alle apparaten toegankelijk vanuit elk netwerk en kunnen alle IP-gebaseerde diensten worden gebruikt, zoals e-mailservers, databases en bestandsservers in beide netwerken.

Je kunt de VPN-verbinding tussen de FRITZ!Boxen echter ook zo configureren dat een van de FRITZ!Boxen fungeert als VPN-client. Bij een dergelijke client-LAN-koppeling kan alleen vanuit het netwerk van de FRITZ!Box die is geconfigureerd als VPN-client, toegang worden verkregen tot apparaten in het netwerk van de FRITZ!Box die is geconfigureerd als VPN-server. Vanuit het netwerk van de VPN-server zijn de apparaten in het netwerk van de VPN-client niet toegankelijk.

Een overzicht van alle andere VPN-verbindingsopties vind je in onze handleiding VPN met FRITZ!.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

In deze handleiding leggen we uit hoe je een FRITZ!Box via WireGuard verbindt met een FRITZ!Box die is geconfigureerd als VPN-server. Vervang bij het configureren van de verbinding de voorbeeldwaarden uit deze handleiding door de daadwerkelijke waarden.

Voorwaarden/beperkingen

 • De FRITZ!Box die als VPN-server wordt gebruikt moet van de internetprovider een IPv6-adres of een openbaar IPv4-adres krijgen.
 • Op de FRITZ!Box die als VPN-server wordt gebruikt moet FRITZ!OS 7.50 of nieuwer zijn geïnstalleerd.
 • In de FRITZ!Box die als VPN-client moet worden gebruikt, mogen nog geen WireGuard-verbindingen zijn geconfigureerd (bijvoorbeeld voor een smartphone). Als er in de FRITZ!Box al WireGuard-verbindingen zijn geconfigureerd, moeten deze worden verwijderd voordat de verbinding met de VPN-server wordt geconfigureerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ! configureren

Met MyFRITZ!Net kun je de FRITZ!Box die als VPN-server wordt gebruikt altijd vanuit het internet benaderen via het vaste MyFRITZ!-adres:

MyFRITZ! configureren
 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "MyFRITZ!-account".
 3. Voer in het invoerveld "Uw e-mailadres" je e-mailadres in.
 4. Klik op "Toepassen". MyFRITZ!Net stuurt je nu een e-mail met een bevestigingslink voor je FRITZ!Box.

  Belangrijk:Als je geen e-mail hebt ontvangen, werd de e-mail aangemerkt als ongewenste reclame (spam). Controleer in dit geval de spammap van je e-mailpostvak.

 5. Open de e-mail die je hebt ontvangen van MyFRITZ!Net.
 6. Klik in de e-mail op de knop "Uw FRITZ!Box registreren".

IP-netwerken aanpassen

Er is geen VPN-communicatie mogelijk als beide FRITZ!Boxen hetzelfde IP-netwerk gebruiken. Omdat alle FRITZ!Boxen in de fabrieksinstellingen het IP-netwerk 192.168.178.0 gebruiken, moet je het IP-netwerk aanpassen van de FRITZ!Box die als VPN-server wordt gebruikt.

Voorbeeld:
in deze handleiding gebruikt de FRITZ!Box die als VPN-server wordt gebruikt het IP-adres 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0).

IP-netwerk van de FRITZ!Box wijzigen
 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Thuisnetwerk".
 2. Klik in het menu "Thuisnetwerk" op "Netwerk".
 3. Klik op het tabblad "Netwerkinstellingen".
 4. Klik bij "LAN-instellingen" op "meer instellingen" om alle instellingen weer te geven.
 5. Klik op de knop "IPv4-instellingen".
 6. Voer het beoogde IP-adres en het subnetmasker in.
 7. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

2 VPN-server configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (VPN-server) op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegang verlenen".
 3. Klik op het tabblad "VPN (WireGuard)".
 4. Klik op de knop "Verbinding toevoegen".
 5. Klik op "Enkel apparaat verbinden" en vervolgens op "Volgende".
 6. Voer een naam in voor de VPN-verbinding (bijvoorbeeld FRITZ!Box VPN-client).
 7. Klik op "Voltooien".
 8. Bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht en klik op "OK" om het procedé te voltooien.
 9. Klik op "Instellingen downloaden" en download het bestand met de bestandsextensie ".conf" naar de computer.

3 VPN-client configureren

Configureer in de FRITZ!Box die moet worden gebruikt als VPN-client, een VPN-verbinding met de FRITZ!Box op afstand:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (VPN-client) op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegang verlenen".
 3. Klik op het tabblad "VPN (WireGuard)".
 4. Klik op de knop "Verbinding toevoegen".
 5. Klik op "Netwerken koppelen of speciale verbindingen tot stand brengen" en vervolgens op "Volgende".
 6. Klik bij "Is deze WireGuard-verbinding al aangemaakt bij de remote site?" op "Ja".
 7. Klik op "Volgende".
 8. Voer in het invoerveld "Naam van de WireGuard-verbinding" een individuele naam in voor de VPN-verbinding (FRITZ!Box VPN-server).
 9. Klik op de knop "Bestand kiezen" of "Bladeren...".
 10. Selecteer het configuratiebestand voor de WireGuard-verbinding dat je hebt gedownload van de FRITZ!Box (VPN-server) en klik op "Openen".
 11. Als de VPN-verbinding niet alleen moet worden gebruikt voor toegang tot het netwerk op afstand, maar als ook alle internetaanvragen via de VPN-verbinding naar de FRITZ!Box (VPN-server) moeten worden gestuurd, schakel dan de optie "Alle IPv4-netwerkverkeer via de VPN-verbinding sturen" in.
 12. Als in Windows gedeelde bestanden en printers (gedeelde bestanden via SMB) in het netwerk op afstand toegankelijk moeten zijn, schakel dan de optie "NetBIOS via deze verbinding toestaan" in.
 13. Klik op de knop "Voltooien".
 14. Bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht en klik op "OK" om het procedé te voltooien.

Er is nu een VPN-verbinding geconfigureerd tussen de beide FRITZ!Boxen en de FRITZ!Box (VPN-client) brengt een permanente verbinding tot stand met de FRITZ!Box (VPN-server).