Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Inkomende oproepen via een specifiek nummer (call through) omleiden

Met de functie "Call through" kun je je FRITZ!Box zodanig configureren dat bepaalde oproepen worden doorgestuurd naar een doelnummer naar keuze met een goedkopere telefoonverbinding. Dit kan voordeliger zijn dan een directe verbinding via bijvoorbeeld het vaste telefoonnet of een mobiel netwerk.

Voorbeeld:
Je bent onderweg en wilt iemand in het buitenland bellen vanaf je mobiele telefoon. Je kunt die persoon rechtstreeks internationaal bellen of je kunt je FRITZ!Box thuis bellen, die het gesprek dan voor een goedkoper tarief omleidt via internet naar de aansluiting in het buitenland.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Call through configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op het tabblad "Call Through".
 4. Schakel de optie "Enable call through" in.
 5. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Incoming Number" het telefoonnummer waarvoor je de call through-functie mogelijk wilt maken.
 6. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Number for Outgoing Calls" het telefoonnummer dat de FRITZ!Box moet gebruiken om de oproep door te sturen.
 7. Voer in het invoerveld "PIN" onder "Security Settings" een een uit vier cijfers bestaand nummer in. De beller moet deze pincode invoeren op de telefoon om de oproep te kunnen doorsturen via de FRITZ!Box.
 8. Als je alleen bepaalde bellers de call through-functie mogen gebruiken, schakel je de optie "Only accept calls from the following numbers" in en voer je vervolgens de telefoonnummers in met het bijbehorende netnummer.

  Belangrijk:De bevoegde bellers mogen niet anoniem bellen, anders kunnen zij call through niet gebruiken.

 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

2 Callthrough gebruiken

 1. Bel het telefoonnummer waarvoor je call through hebt geconfigureerd.
 2. Toets na het geluidssignaal de pincode in op de telefoon.
 3. Wanneer je via de FRITZ!Box wilt worden doorverbonden:
  1. Kies 0, omdat het automatisch kiezen van een buitenlijn is uitgeschakeld bij de call through-functie.
  2. Zodra je de kiestoon hoort, bel je het gewenste nummer met het netnummer.
  • Wanneer je een telefoon wilt bereiken dat is aangesloten op de FRITZ!Box, kies je het interne telefoonnummer van de betreffende telefoon.

   Opmerking:Je vindt de interne telefoonnummers van de telefoontoestellen in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Telephone Book > Internal Numbers".

3 Problemen bij het tot stand brengen van een call through-verbinding

Als de call through-verbinding niet goed tot stand wordt gebracht, verhelp je het probleem als volgt:

Eigen telefoonnummer wordt niet doorgestuurd

Als je "call through" hebt geconfigureerd in de FRITZ!Box en deze functie gebruikt om te bellen, wordt je telefoonnummer niet automatisch doorgegeven. In sommige gevallen (alleen voor één gesprek) kun je echter het telefoonnummer doorgeven van de telefoonaansluiting waarmee je FRITZ!Box is verbonden:

 1. Kies #31# en kies vervolgens het telefoonnummer waarnaar je wilt worden gerouteerd.

  Belangrijk:Het telefoonnummer van de telefoonaansluiting waarmee je de FRITZ!Box hebt gebeld, kan niet worden doorgegeven.

Geen invoergeluid voor de pincode te horen

Als je geen invoergeluid kunt horen voor het intoetsen van de pincode, heb je call through geconfigureerd voor specifieke telefoonnummers. In dit geval komt het aan de FRITZ!Box doorgegeven telefoonnummer niet overeen met het telefoonnummer waarvoor je de call through-functie hebt ingeschakeld of je belt anoniem. Welk telefoonnummer je doorgeeft, kun je controleren in de oproeplijst van de FRITZ!Box.

Pincode wordt niet geaccepteerd of de cijfers worden niet of niet goed herkend

Als de pincode niet wordt geaccepteerd of als een of meer cijfers niet of niet goed worden herkend, dan wordt in-band signalering gebruikt voor de DTMF-transmissie. Met deze transmissiemethode worden DTMF-tonen overgedragen binnen de gegevensstroom voor spraak en niet via een afzonderlijk besturingskanaal, waardoor er fouten optreden bij het herkennen van de DTMF-tonen. Stel daarom de DTMF-transmissie in op "SIP-INFO" of "RTP-Event" in de FRITZ!Box:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik bij het internettelefoonnummer in kwestie op de knop (Bewerken).
 4. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Other provider", zelfs als je een vooraf geconfigureerde provider voor internettelefonie gebruikt.
 5. Selecteer bij "DTMF transmission" de instelling "INFO, RTP of in-band".
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Een of meer cijfers worden dubbel herkend

Als afzonderlijke cijfers dubbel worden herkend, wordt de methode SIP INFO of RTP Event gebruikt voor de DTMF-transmissie. Dit zijn veilige transmissiemethoden, maar het oorspronkelijke DTMF-spectrum wordt door je provider niet zuiver gefilterd uit de daadwerkelijke gegevensstroom voor spraak. Hierdoor wordt de DTMF-invoer eenmaal gedetecteerd als in-band en eenmaal als afzonderlijk overgedragen DTMF-gebeurtenis. Mogelijk helpt het om de DTMF-transmissie te wijzigen in "In-band":

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik bij het internettelefoonnummer in kwestie op de knop (Bewerken).
 4. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Other provider", zelfs als je een vooraf geconfigureerde provider voor internettelefonie gebruikt.
 5. Selecteer bij "DTMF transmission" de instelling "In-band".
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Ingesprektoon na het kiezen van het nummer voor een buitenlijn

Er wordt al via de FRITZ!Box gebeld of er is al een of er is al een call through-verbinding actief. Hierdoor is het maximaal aantal mogelijk gesprekken bereikt dat via de FRITZ!Box kan worden gevoerd of dat de telefonieprovider toestaat.

Gesprekken worden sterk vertraagd beëindigd

De FRITZ!Box herkent de ingesprektoon van de tegenpartij niet of detecteert deze toon te laat. Ga als volgt te werk om de verbinding veilig te verbreken:

 1. Toets op de telefoon # of ## in. Zodra je een signaal hoort, wordt de call through-verbinding verbroken, maar de verbinding met de FRITZ!Box blijft gehandhaafd. Je kunt nu ophangen om de verbinding helemaal te verbreken of je opnieuw laten doorverbinden via de FRITZ!Box.