Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Wat betekenen beide letters in de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID)?

De beide letters achter de productnaam van de FRITZ!Box op het typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat dienen om het Wi-Fi-netwerk van je FRITZ!Box te kunnen onderscheiden van het Wi-Fi-netwerk van eenzelfde model FRITZ!Box.

In de fabrieksinstellingen heeft de FRITZ!Box al unieke instellingen voor het Wi-Fi-netwerk, die zijn vermeld op het typeplaatje. Zo is elke FRITZ!Box af fabriek al uitgerust met een eigen netwerksleutel en meteen beveiligd tegen toegang door onbevoegden bij ingebruikname. Als naam voor het Wi-Fi-netwerk (SSID) wordt de productnaam gebruikt, gevolgd door twee toevallig gegenereerde letters (bijvoorbeeld "FRITZ!Box 7590 XY"). Als je de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box niet wilt gebruiken, kun je heel eenvoudig de vooraf ingestelde naam van het Wi-Fi-netwerk wijzigen.

Afb.: Typeplaatje van de FRITZ!Box met naam van het Wi-Fi-netwerk en sleutel van het Wi-Fi-netwerk