Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3577

FRITZ!Box voor gebruik op de DSL-aansluiting van A1 configureren

De FRITZ!Box is optimaal voorbereid voor gebruik met A1 en geeft je met internet, telefonie en televisie (A1 TV) toegang tot alle functies. Je hoeft de FRITZ!Box alleen maar aan te sluiten op de DSL-aansluiting en in de FRITZ!Box "A1" als internetprovider te selecteren. De FRITZ!Box wordt dan automatisch geconfigureerd door A1.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box aansluiten

 1. Sluit de DSL-kabel (Y-kabel) aan op de bus "DSL" van de FRITZ!Box en een van beide korte kabeluiteinden in de linker (met een driehoekje gekenmerkte) bus van je telefooncontactdoos. Sluit het andere kabeluiteinde niet aan.

  Afb.: FRITZ!Box met DSL-kabel aansluiten op DSL-aansluiting

2 Land van gebruik configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt aan de onderzijde van het apparaat en klik op "Log In".
 3. Klik op "System" en vervolgens op "Region and Language".
 4. Klik op het tabblad "Regional Options".
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Austria".

  Belangrijk:Door wijziging van de de regionale opties worden de telefonie-instellingen (bijvoorbeeld telefoonapparaten, doorschakelingen, kiesregels) teruggezet en moeten opnieuw worden geconfigureerd.

 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wizards".
 2. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik je op "Wizards" en vervolgens op "Configure Internet Connection".

  Afb.: FRITZ!Box-wizards openen

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie "A1".
 4. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

De FRITZ!Box brengt nu een verbinding met A1 tot stand en configureert automatisch de internettoegang en je telefoonnummers.

Belangrijk:Als de configuratie niet is geslaagd en de internetverbinding na 5 minuten nog steeds niet tot stand is gebracht, neem dan contact op met A1.

4 Telefonie in FRITZ!Box configureren

Nu hoef je alleen nog te bepalen welke telefoonnummers je telefoonapparaten moeten gebruiken om uitgaande telefoongesprekken tot stand brengen en op welke telefoonnummers de telefoonapparaten moeten reageren bij inkomende oproepen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij het telefoonapparaat in kwestie op de knop (Bewerken).

  Belangrijk:Als het telefoonapparaat nog niet wordt weergegeven, klik je op de knop "Configure New Device" en volg je de instructies van de wizard.

 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Outgoing Calls" het telefoonnummer dat het telefoonapparaat moet gebruiken om uitgaande gesprekken te voeren. Als je geen telefoonnummer selecteert, wordt het uitgaande telefoonnummer gebruikt dat is gedefinieerd onder "Telephone Numbers > Line Settings".
 5. Bepaal op welke telefoonnummers het telefoonapparaat bij inkomende oproepen moet reageren. Je kunt maximaal tien telefoonnummers (inclusief het telefoonnummer voor uitgaande gesprekken) selecteren.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.