Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3261

FRITZ!Box voor gebruik op de aansluiting van M-net configureren

De FRITZ!Box is optimaal voorbereid voor gebruik met M-net. Je hoeft de FRITZ!Box alleen maar aan te sluiten op de DSL-aansluiting en je persoonlijke toegangsgegevens in te voeren in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Als M-net de FRITZ!Box heeft verstrekt, wordt de FRITZ!Box automatisch geconfigureerd. Vervolgens kan alle apparatuur in je thuisnetwerk onbeperkt gebruikmaken van de complete veelvoud aan FRITZ!Box-functies voor internet, telefonie en televisie (M-net TVplus).

Voorwaarden / beperkingen

 • De FRITZ!Box ondersteunt het VDSL-profiel 30a niet. Dit profiel wordt door M-net gebruikt op sommige VDSL-aansluitingen met 100 Mbit/s (bijvoorbeeld "Surf&Fon-Flat 100 VDSL").

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Toegangsgegevens klaarleggen

 1. Leg je persoonlijke toegangsgegevens voor internettoegang en de toegangsgegevens voor telefonie klaar, die je van M-net hebt ontvangen.

  Opmerking:De toegangsgegevens staan op de opdrachtbevestiging ("Auftragsbetätigung") van M-net. Neem contact op met M-net als je geen toegangsgegevens hebt ontvangen.

2 FRITZ!Box aansluiten op DSL-aansluiting

 1. Steek de DSL-kabel (Y-kabel) in de bus "DSL" van de FRITZ!Box.
 2. Steek een van de kortere kabeluiteinden in de DSL-wandcontactdoos, sluit het andere uiteinde niet aan (zie afb.). Als je de FRITZ!Box gebruikt op een bonded VDSL-aansluiting, steek dan ook het tweede kabeluiteinde in de bonded VDSL-wandcontactdoos (zie rechter afb.).

  Afb.: FRITZ!Box aansluiten op IP-gebaseerde DSL-aansluiting (links) of bonded VDSL-aansluiting (rechts)

3 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wizards".
 2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt aan de onderzijde van het apparaat en klik op "Log In".
 3. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik dan op "Wizards" en vervolgens op "Configure Internet Connection".

  Afb.: FRITZ!Box-wizards openen

 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie "more Internet service providers".
 5. Selecteer in de tweede vervolgkeuzelijst de optie "M-net", vervolgens "M-net FTTB, FTTC und ADSL" en klik op "Next". Als M-net niet wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst, selecteer dan de optie "other internet service provider" en klik op "Next".
 6. Voer in de invoervelden de toegangsgegevens in die je hebt ontvangen van M-net.
 7. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

De FRITZ!Box controleert nu of de internetverbinding tot stand kan worden gebracht met de ingevoerde toegangsgegevens. De configuratie is voltooid als de melding "The Internet connection check was successful" wordt weergegeven.

Belangrijk:Als de controle van de internetverbinding niet is geslaagd, dan is je internettoegang mogelijk nog niet geactiveerd. Neem in dit geval contact op met M-net.

4 Telefonie in FRITZ!Box configureren

Telefoonnummers configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op de knop "New Telephone Number".
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Other provider".
 5. Voer in de invoervelden in kwestie de toegangsgegevens in die je hebt ontvangen van M-net.
 6. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

Telefoonnummers toewijzen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij de telefoon in kwestie op de knop (Bewerken).

  Belangrijk:Als de telefoon nog niet wordt weergegeven, klik dan op de knop "Configure New Device" en volg de instructies van de wizard.

 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Outgoing Calls" het telefoonnummer dat de telefoon moet gebruiken om uitgaande gesprekken te voeren. Als je geen telefoonnummer selecteert, wordt het uitgaande telefoonnummer gebruikt dat is gedefinieerd onder "Telephone Numbers > Line Settings".
 5. Bepaal op welke telefoonnummers de telefoon bij inkomende oproepen moet reageren. Je kunt maximaal tien telefoonnummers (inclusief het telefoonnummer voor uitgaande oproepen) selecteren.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.