Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3586

FRITZ!Box voor gebruik op de aansluiting van VOLhighspeed configureren

De FRITZ!Box is optimaal voorbereid voor gebruik op de internetaansluiting van VOLhighspeed. Je hoeft de FRITZ!Box alleen maar aan te sluiten op de internetaansluiting, in de FRITZ!Box VOLhighspeed als internetprovider te selecteren en telefonie te configureren. Vervolgens kan alle apparatuur in je thuisnetwerk onbeperkt gebruikmaken van de complete veelvoud aan FRITZ!Box-functies voor internet, telefonie en multimedia.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box aansluiten

 1. Sluit de DSL-kabel (Y-kabel) aan op de bus "DSL" van de FRITZ!Box en een van beide korte kabeluiteinden in de linker (met een driehoekje gekenmerkte) bus van je telefooncontactdoos. Sluit het andere kabeluiteinde niet aan.
  FRITZ!Box met DSL-kabel aansluiten op DSL-aansluiting

2 Land van gebruik configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt aan de onderzijde van het apparaat en klik op "Log In".
 3. Klik op "System" en vervolgens op "Region and Language".
 4. Klik op het tabblad "Regional Options".
 5. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Austria".

  Belangrijk:Door wijziging van de de regionale opties worden de telefonie-instellingen (bijvoorbeeld telefoonapparaten, doorschakelingen, kiesregels) teruggezet en moeten opnieuw worden geconfigureerd.

 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wizards".
 2. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik dan op "Wizards" en vervolgens op "Configure Internet Connection".
  FRITZ!Box-wizard openen
 3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de optie "volhighspeed.at" en schakel het juiste toegangstype in.
 4. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.
 5. De FRITZ!Box controleert nu of de internetverbinding tot stand kan worden gebracht met de ingevoerde toegangsgegevens. De configuratie is voltooid als de melding "The Internet connection check was successful" wordt weergegeven.

  Belangrijk:Als de controle van de internetverbinding niet is geslaagd, dan is je internettoegang mogelijk nog niet geactiveerd. Neem in dit geval contact op met VOLhighspeed.

4 Telefonie in FRITZ!Box configureren

Toegangsgegevens klaarleggen

 1. Leg de toegangsgegevens voor telefonie klaar, die je van VOLhighspeed hebt ontvangen.

  Opmerking:De toegangsgegevens staan in de brief die VOLhighspeed je heeft toegestuurd vóór activering van je aansluiting. Neem contact op met VOLhighspeed als je geen toegangsgegevens hebt ontvangen.

Telefoonnummers configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op de knop "New Telephone Number".
 4. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Other provider".
 5. Voer bij "Telephone number for Registration" je telefoonnummer met het netnummer in (bijvoorbeeld 4311234567).
 6. Voer bij "Internal telephone number in the FRITZ!Box" je telefoonnummer in (bijvoorbeeld 1234567).
 7. Voer bij "User name" je telefoonnummer met netnummer in (bijvoorbeeld 4311234567).
 8. Voer bij "Password" het wachtwoord in dat je hebt ontvangen van VOLhighspeed.
 9. Voer bij "Registrar" vol.at in.
 10. Voer bij "Area code" je netnummer in.
 11. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

Telefoonnummers toewijzen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij de telefoon in kwestie op de knop (Bewerken).

  Belangrijk:Als de telefoon nog niet wordt weergegeven, klik dan op de knop "Configure New Device" en volg de instructies van de wizard.

 4. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Outgoing Calls" het telefoonnummer dat de telefoon moet gebruiken om uitgaande oproepen tot stand te brengen. Als je geen telefoonnummer selecteert, wordt het uitgaande telefoonnummer gebruikt dat is opgegeven onder "Telephone Numbers > Line Settings".
 5. Bepaal op welke telefoonnummers de telefoon bij inkomende oproepen moet reageren. Je kunt maximaal tien telefoonnummers (inclusief het telefoonnummer voor uitgaande oproepen) selecteren.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.