Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

VPN-verbindingen met de FRITZ!Box traag

Bij VPN-verbindingen worden alle gegevens voordat ze worden verstuurd uitgebreid versleuteld en nadat ze zijn verstuurd weer ontsleuteld. De maximale gegevenssnelheid via een VPN-verbinding is daarom bij geïntegreerde systemen zoals de FRITZ!Box door de architectuur lager als bij bijvoorbeeld dedicated VPN-servers. De gegevenssnelheid wordt beïnvloed door

  • de snelheid (up- en downloadsnelheid) van beide internetaansluitingen.
  • de gebruikte VPN-techniek (IPSec of WireGuard).
  • de extra beheergegevens (overhead) die ontstaan door de VPN-versleuteling.
  • de beheergegevens (overhead) van de gebruikte programma's of communicatieprotocollen (SMB, FTP, VoIP).
  • de rekenkracht en de belasting van de gebruikte FRITZ!Box-modellen.

Afhankelijk van het bestandstype en het communicatieprotocol kan de overhead tot 74% van de verstuurde gegevens bedragen. Doorgaans wordt de gegevensoverdracht echter het meest beperkt door de uploadsnelheid van de internetaansluiting van de VPN-remote site en de gebruikte FRITZ!Box-modellen.