Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Internetgebruik met ouderlijk toezicht van de FRITZ!Box beperken

Je wilt het internet blokkeren voor afzonderlijke apparaten of tijdslimieten voor toegangsprofielen configureren? Configureer daarvoor het ouderlijk toezicht van de FRITZ!Box.

In de FRITZ!Box kun je de internettoegang voor apparaten in het thuisnetwerk met slechts één klik blokkeren en deblokkeren.

Daarnaast kun je door middel van toegangsprofielen in de FRITZ!Box voor alle apparaten in het thuisnetwerk gedetailleerd instellen hoe lang en wanneer de internettoegang is toegestaan op afzonderlijke dagen van de week. Bovendien kun je het bezoeken van bepaalde websites verbieden of alleen het bezoeken van bepaalde websites toestaan. Daarvoor zijn in de FRITZ!Box al algemene toegangsprofielen geconfigureerd:

 • Standaard: dit profiel wordt standaard gebruikt door alle apparaten in het thuisnetwerk en wordt automatisch toegewezen aan alle apparaten in het thuisnetwerk.
 • Onbeperkt: apparaten die dit profiel gebruiken hebben, altijd en onbeperkt internettoegang.
 • Gast: dit profiel is van toepassing alle apparaten in het netwerk voor gasten.

Als je het internetgebruik wilt reguleren van afzonderlijke gebruikers of gebruikersgroepen, kun je eigen toegangsprofielen maken:

Je kunt elk toegangsprofiel toewijzen aan één of meer apparaten en zo bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de smartphone, computer en gameconsole van een kind dezelfde beperkingen hebben en het tijdbudget delen.

Opmerking:Op je smartphone of tablet kun je de internettoegang voor afzonderlijke apparaten ook snel blokkeren en weer deblokkeren met de MyFRITZ!App in het menu "Thuisnetwerk".

Voorwaarden/beperkingen

 • Het ouderlijk toezicht is niet beschikbaar als de FRITZ!Box wordt gebruikt als Mesh Repeater of in de IP-clientmodus. Reguleer in dit geval de internettoegang in de Mesh Master of je router.
 • Aan apparaten in het netwerk voor gasten wordt altijd het toegangsprofiel "Gast" toegewezen en zij kunnen niet afzonderlijk worden gereguleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Toegangsprofielen aanmaken

Configureer een eigen toegangsprofiel voor alle gebruikers of gebruikersgroepen waarvan je het internetgebruik afzonderlijk wilt reguleren:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Toegangsprofielen" en vervolgens op de knop "Nieuw toegangsprofiel".
 4. Voer in het invoerveld "Naam" de naam in van de gebruiker of gebruikersgroep waarvoor je het internetgebruik wilt reguleren.
 5. Bepaal in het venster "Periode" op welke tijden het internetgebruik is toegestaan.
 6. Bepaal in het venster "Tijdbudget" per dag van de week hoe lang het internetgebruik is toegestaan. Tijdbudgetten zijn niet geschikt bij het gebruik van messengers zoals WhatsApp, omdat deze voortdurend toegang hebben tot internet.
 7. Als je een tijdbudget hebt ingesteld en alle apparaten met dit toegangsprofiel de beschikbare tijd moeten delen, schakel je de optie "gezamenlijk budget" ("gemeenschappelijk budget") in.

  Belangrijk:Een gezamenlijk budget heeft alleen zin voor toegangsprofielen van gebruikers die meerdere apparaten gebruiken voor internettoegang (bijvoorbeeld voor de smartphone, computer en een gameconsole van een kind). Deze optie is niet geschikt voor gebruikersgroepen.

 8. Schakel de optie "Gebruik van de toegang voor gasten geblokkeerd " in.
 9. Als je de toegang tot websites wilt inperken:
  1. Schakel de optie "Websites filteren" in.
  2. Als je alleen wilt toestaan dat bepaalde websites worden bezocht, schakel dan de optie "Websites toestaan" in.
   • Als je bepaalde websites wilt blokkeren, schakel dan de optie "Websites blokkeren" in. Je kunt een eigen filterlijst aanleggen of ook uitsluitend websites blokkeren die zijn geïndexeerd door de Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BPjM-module), het Duitse federale agentschap dat verantwoordelijk is voor de bescherming van kinderen en jongeren tegen schadelijke media.

    Belangrijk:Als de filterlijst is ingeschakeld, is het rechtstreeks oproepen van IP-adressen op internet geblokkeerd. Hieronder leggen we uit hoe je filterlijsten aanlegt voor websites. De module "Websites met inhoud die niet geschikt is voor kinderen en jongeren blokkeren" is alleen beschikbaar als onder "Systeem > Regio en taal" Duitsland is geconfigureerd als het land waar de FRITZ!Box wordt gebruikt.

 10. Klik op "Toepassen" om het toegangsprofiel op te slaan.

2 Apparaten blokkeren of een toegangsprofiel toewijzen

Blokkeer de apparaten die geen toegang tot internet mogen hebben of wijs de apparaten in het thuisnetwerk het juiste toegangsprofiel toe:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik bij alle apparaten die geen toegang tot internet mogen hebben op "Block".
 4. Selecteer voor alle apparaten die onbeperkt of alleen beperkt toegang tot internet mogen hebben het gewenste profiel:
  1. Klik op "Toegangsprofielen wijzigen".
  2. Als het apparaat onbeperkt internettoegang mag hebben, selecteer dan uit de vervolgkeuzelijst het toegangsprofiel "Onbeperkt".
   • Als het apparaat beperkt internettoegang mag hebben, selecteer dan uit de vervolgkeuzelijst een van de toegangsprofielen die je hebt geconfigureerd.

    Voorbeeld:
    Je hebt het toegangsprofiel "Paul" gemaakt voor je zoon. Paul gebruikt de internetverbinding met zijn smartphone, computer en gameconsole. Om ervoor te zorgen dat Pauls tijdbudget de internettoegang van al deze apparaten dekt, wijs je het toegangsprofiel "Paul" toe aan alle drie de apparaten.

  3. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

3 Filterlijsten voor websites maken

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je de optie "Filters for Web Pages" hebt ingeschakeld en de toegang tot bepaalde websites wilt beperken voor één of meer toegangsprofielen:

4 Aanvullende beveiligingsinstellingen toepassen

FRITZ!Box-wachtwoord wijzigen

Configureer een nieuw wachtwoord om te voorkomen dat onbevoegden zich bij je FRITZ!Box aanmelden met het wachtwoord aan de onderkant van het apparaat en de instellingen van de FRITZ!Box wijzigen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "FRITZ!Box-gebruikers".
 3. Klik naast de gebruiker voor het FRITZ!Box-wachtwoord (bijvoorbeeld "fritz1234") op de knop (Bewerken).
 4. Voer een individueel wachtwoord in dat sterk genoeg is. Gebruik geen wachtwoord dat je al gebruikt voor andere diensten, zoals voor een e-mailaccount, bol.com, Facebook of Google.

  Opmerking:Bewaar het wachtwoord zorgvuldig! De gebruikersinterface is alleen toegankelijk nadat het wachtwoord is ingevoerd.

 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Toegangsprofiel "Standaard" wijzigen

Om te voorkomen dat het ouderlijk toezicht van de FRITZ!Box wordt omzeild door nieuwe apparaten, moet je het internetgebruik blokkeren voor het toegangsprofiel "Standaard":

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Toegangsprofielen" en vervolgens bij het profiel "Standaard" op de knop (Bewerken).
 4. Schakel bij "Tijdsbeperking" de optie "nooit" in.
 5. Schakel de optie "Gebruik van de toegang voor gasten geblokkeerd" in.
 6. Klik op "Toepassen" om het toegangsprofiel op te slaan.

Het ouderlijk toezicht is nu volledig geconfigureerd.

Opmerking:Je kunt zien welke beperkingen een apparaat heeft, door met het apparaat de pagina http://fritz.box te openen.