Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #177

Met FRITZ!Box via een andere router bellen

Je kunt via de FRITZ!Box ook bellen als een andere router (bijvoorbeeld IAD) in het netwerk de internetverbinding tot stand brengt. Met de FRITZ!Box kun je:

 • elke provider voor internettelefonie gebruiken die je de toegangsgegevens heeft gegeven voor de internettelefoonnummers. Dit kunnen de telefoonnummers van je eigen provider zijn, maar ook de telefoonnummers een andere provider voor internettelefonie.
 • de telefoonpoorten van de router gebruiken, mits je provider ze heeft heeft geactiveerd.
 • bellen via een vaste lijn (analoog of ISDN).

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Internettelefoonnummers configureren

 1. Configureer de internettelefoonnummers in de FRITZ!Box.

2 STUN-server invoeren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Eigen telefoonnummers".
 3. Klik bij het internettelefoonnummer in kwestie op de knop (Bewerken).
 4. Controleer of het veld "STUN-server" beschikbaar is onder de invoervelden voor de toegangsgegevens.
 5. Als het veld beschikbaar en leeg is, voer dan hier het adres in van de STUN-server van je provider voor internettelefonie en klik op "OK".
  • Als het veld niet beschikbaar is:
   1. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "andere aanbieder" ("andere provider"), ook als je een vooraf geconfigureerde provider voor internettelefonie gebruikt.
   2. Controleer of het veld "STUN-server" nu wel beschikbaar is.
   3. Als het veld beschikbaar is, voer dan hier het adres in van de STUN-server van je provider voor internettelefonie en klik op "OK".
    • Als het veld niet beschikbaar is, klik dan op "Annuleren". De STUN-server is al vooraf geconfigureerd.

3 Port forwarding voor internettelefonie configureren

Omdat de internetverbinding tot stand wordt gebracht door de router voor de FRITZ!Box (upstreamrouter), moet je voor telefonie een port forwardingregel configureren:

Automatische port forwarding configureren

Als je port forwarding in de FRITZ!Box inschakelt, verstuurt de FRITZ!Box regelmatig IP-pakketten, zodat de port forwarding van de router automatisch actief blijft:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Eigen telefoonnummers".
 3. Klik op het tabblad "Instellingen voor de aansluiting" ("Aansluitingsinstellingen").
 4. Klik bij "Telefonieverbinding" op "Instellingen wijzigen".
 5. Schakel de optie "Port forwarding van de internetrouter actief houden voor telefonie" ("Poortdoorschakeling van de internetrouter voor telefonie actief houden") in.
 6. Kies een geschikt tijdsinterval. Selecteer "30 seconden" als je niet weet hoe lang de tijdelijke port forwardingregels moeten worden gehandhaafd.
 7. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Statische port forwarding configureren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als de router geen ondersteuning biedt voor automatische port forwarding door de FRITZ!Box:

Opmerking:Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van de router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 1. Configureer in de router een port forwardingregel van UDP-poort 5060 naar poort 5060 van de FRITZ!Box.
 2. Als je telefonieprovider versleutelde telefonie via TLS ondersteunt, zoals bijvoorbeeld Telekom, Easybell, dus.net, configureer dan ook een port forwardingregel van TCP-poort 5061 naar poort 5061 van de FRITZ!Box.

4 FRITZ!Box voor vaste telefonie configureren

Als de router een poort voor telefoontoestellen heeft en als je provider deze poort heeft geactiveerd, sluit de FRITZ!Box dan als volgt aan op de router:

Opmerking:Indien beschikbaar, kun je de FRITZ!Box ook aansluiten op een aansluiting voor het vaste net. Informatie over het aansluiten vind je in het handboek van de FRITZ!Box.

FRITZ!Box aansluiten

Als je zowel ISDN- als analoge eindapparaten op de router kunt aansluiten, sluit de FRITZ!Box dan aan op de poort voor ISDN-apparaten van de router:

Opmerking:Je kunt ook zelf een geschikte kabel maken. Informatie over de pintoewijzing vind je in de handleiding Pintoewijzing van kabels, adapters en aansluitingen.

 1. Steek het lange uiteinde van de meegeleverde DSL-/telefoonkabel (Y-kabel) in de met "DSL" gekenmerkte bus aan de achterkant van de FRITZ!Box.
 2. Als de router een aansluitbus voor ISDN-apparaten heeft, steek dan de zwarte connector aan het gesplitste uiteinde van de kabel rechtstreeks in deze bus.
  • Als de router een aansluitbus voor analoge eindapparaten heeft, steek dan de zwarte connector aan het gesplitste uiteinde van de kabel eerst in de meegeleverde TAE/RJ45-adapter en dan in deze bus.

Vaste telefoonnummers configureren

 1. Configureer het vaste telefoonnummer in de FRITZ!Box.

Je kunt nu je telefoonnummers toewijzen aan telefoontoestellen die zijn verbonden met de FRITZ!Box en deze gebruiken voor inkomende en uitgaande oproepen.