Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Template voor smarthomeapparaten aanmaken

De individuele instellingen van je radiatorthermostaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 301, kun je opslaan in verschillende templates. Selecteer gewoon de juiste template en schakel de gewenste instellingen met één klik in. Je kunt de template naar keuze inschakelen met een FRITZ!DECT-schakelaar, met FRITZ!Fon en met FRITZ!App Smart Home.Je kunt zowel afzonderlijke radiatorthermostaten als groepen via templates schakelen.

Als je bijvoorbeeld in ploegendienst werkt, kun je verschillende verwarmings- en schakelprofielen opslaan in templates voor vroege en late diensten en op elk moment snel tussen deze templates schakelen.

1 Template aanmaken en toepassen

Template aanmaken  

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Thuisnetwerk" of "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Thuisnetwerk" op "Smarthome" of in het menu "Smarthome" op "Groepen en templates".
 3. Klik op het tabblad "Templates" of op de knop "Template aanmaken".
 4. Configureer de gewenste instellingen en selecteer daarbij de apparaten het type schakeling en de naam van de nieuwe template.

  Opmerking:Als een apparaat al is toegewezen aan een groep, kun je alleen de hele groep toewijzen aan de template en niet het afzonderlijke apparaat.

 5. Klik op "Voltooid" of "OK" om de instellingen op te slaan.

Template toepassen

Als een template wordt toegepast, worden de huidige instellingen van de in de template geselecteerde smarthomeapparaten en -groepen overschreven:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Thuisnetwerk" of "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Thuisnetwerk" op "Smarthome" of in het menu "Smarthome" op "Bediening".
 3. Indien beschikbaar, klik op het tabblad "Templates".
 4. Klik bij de gewenste template op "Template toepassen" en op "OK" of "Toepassen".

Opmerking:Je kunt de template ook handmatig toepassen met een FRITZ!DECT-schakelaar, FRITZ!Fon (menu "Thuisnetwerk > Smarthome"), in het thuisnetwerk en vanuit het internet met FRITZ!App Smart Home of bij gebruik van een FRITZ!Box met FRITZ!OS 7.1x of ouder vanuit het het internet met MyFRITZ!App.