Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3422
FRITZ!DECT Repeater 100
Dit supportartikel is beschikbaar voor de volgende producten:

Aanpassen van de temperatuur die bij FRITZ!DECT Repeater is gemeten

De temperatuur die wordt gemeten bij de FRITZ!DECT Repeater, kan afwijken van de werkelijke kamertemperatuur. Als de FRITZ!DECT-repeater zich bijvoorbeeld naast de verwarming of achter een gordijn bevindt, is de temperatuur bij de repeater waarschijnlijk hoger dan de temperatuur die je in het midden van de kamer met een thermometer meet. Deze afwijking kun je corrigeren door de FRITZ!DECT-repeater op een geschiktere plaats te plaatsen en de temperatuurafwijking, de zogenaamde offset, in te stellen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!DECT Repeater optimaal plaatsen

  1. Steek de FRITZ!DECT Repeater in een wandstopcontact.
  2. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet zijn afgedekt, dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht en zich niet rechtstreeks naast een verwarming bevindt.
  3. Verwijder mogelijke warmtebronnen in de buurt van het apparaat (bijvoorbeeld andere elektrische apparaten die warmte afgeven).

2 Temperatuurafwijking instellen

Als er nog steeds een afwijking is tussen de gemeten en de werkelijke kamertemperatuur, kun je de offset instellen:

Belangrijk:De temperatuur bij het apparaat zelf kan sterk variëren door tijdstipafhankelijke schommelingen, zoals incidentele blootstelling aan zonlicht of verminderde ventilatie, opwarming van het apparaat, enz. De afwijking van de temperatuur bij het apparaat zelf en de werkelijke kamertemperatuur is daardoor niet constant. De offset kan geen rekening houden met variabele temperatuurschommelingen. Deze locatie is dan niet geschikt voor een nauwkeurige temperatuurmeting.

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
  2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaatbeheer" of "Apparaten en groepen".
  3. Klik bij het apparaat in kwestie op de knop  (Bewerken).
  4. Stel onder "Temperatuurafwijking (offset)" de werkelijke kamertemperatuur in door op min of plus te klikken.
  5. Klik op "OK" of "Toepassen" om de instellingen op te slaan.