Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Programma FRITZ!Powerline geeft powerline-adapter niet weer

In het programma FRITZ!Powerline worden geen of niet alle powerline-adapters van het FRITZ!Powerline-netwerk weergegeven. Mogelijk geeft FRITZ!Powerline de melding "No powerline adapter is connected to this computer" weer.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Computer rechtstreeks met powerline-adapter verbinden

Powerline-adapters die via een Mesh Repeater of via de gasttoegang met de FRITZ!Box zijn verbonden, kan FRITZ!Powerline niet weergegeven. Voer de volgende maatregelen alleen uit als powerline-adapters achter een Mesh Repeater of als powerline-adapters die via de gasttoegang zijn verbonden niet worden weergegeven:

  1. Verbind een computer, waarop het programma FRITZ!Powerline is geïnstalleerd, rechtstreeks met een netwerkkabel met een powerline-adapter die niet wordt weergegeven in FRITZ!Powerline.

2 Meest recente versie van het programma FRITZ!Powerline installeren

  1. Open in een webbrowser https://download.avm.de/fritzpowerline/tools/fritzpowerline/.
  2. Ga naar de map "de" of "en".
  3. Download het programma FRITZ!Powerline voor het besturingssysteem van je computer.
  4. Installeer FRITZ!Powerline op een computer die via de FRITZ!Box via een netwerkkabel is verbonden met een FRITZ!Powerline-adapter.

3 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Powerline-adapter installeren

  1. Installeer op de FRITZ!Powerline-adapter het meest recente FRITZ!OS.

4 Firewall configureren

  1. Stel de configuratie van de firewall zo in dat verbindingen van het programma FRITZ!Powerline met de powerline-adapters zijn toegestaan. Informatie over het configureren van de firewall vind je in de handleiding of neem contact op met de fabrikant.