Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Powerline en elektromagnetische interferentie

Voor elektrische apparaten gelden normen om de emissie van hoogfrequente interferentie te beperken. Op FRITZ!Powerline-apparaten is de norm NEN-EN 50561-1 (Apparatuur en spanningssystemen voor communicatie over het lichtnet in laagspanningsinstallaties - Radiostoringseigenschappen - Deel 1: Apparatuur voor thuisgebruik; Engelse versie EN 50561-1:2013) van toepassing.

Radio-ontvangst wordt doorgaans beperkt tot de FM-band tussen 87,20 MHz en 108,00 MHz. Het frequentiebereik van FRITZ!Powerline-apparaten ligt duidelijk onder de FM-band. Binnen het frequentiebereik van de radiozendamateurs zenden FRITZ!Powerline-apparaten uit op een lager niveau. Het zendvermogen van FRITZ!Powerline-apparaten is toch al relatief laag en door symmetrische koppeling wordt een nog kleiner deel hiervan uitgestraald door de elektriciteitsleiding.