Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #1370
FRITZ!Powerline 540E

FRITZ!OS van FRITZ!Powerline herstellen

Met het herstelprogramma kun je de functionaliteit van het FRITZ!Powerline-apparaat herstellen. Het herstelprogramma zet het FRITZ!Powerline-apparaat terug naar de staat waarin deze werd geleverd en wist alle instellingen die verhinderen dat het apparaat correct werkt.

Voorwaarden

 • Op de computer is Windows 11 / 10 / 8 / 7 geïnstalleerd.

1 Herstelprogramma downloaden

 1. Open in een webbrowser download.avm.de/fritzpowerline/.
 2. Ga naar de map voor het model van je FRITZ!Powerline, vervolgens naar de submap "other" en ten slotte naar de map "recover".
 3. Download het herstelprogramma voor je model FRITZ!Powerline met de bestandsextensie ".exe" naar je computer.

2 FRITZ!Powerline-apparaat met de computer verbinden

 1. Gebruik de meegeleverde netwerkkabel om de computer rechtstreeks aan te sluiten op de LAN-poort van het FRITZ!Powerline-apparaat.
 2. Verbreek alle andere verbindingen tussen het FRITZ!Powerline-apparaat en andere netwerkapparaten.

3 Firewalls uitschakelen

LET OP!Schakel de firewalls alleen uit om het herstelprogramma uit te voeren en schakel deze weer in vóórdat je verbinding maakt met internet. Deze programma's beschermen je computer tegen indringers vanaf internet en het uitvoeren van kwaadaardige programma's (bijvoorbeeld computervirussen).

 1. Verbreek de internetverbinding van de computer en maak pas weer verbinding wanneer de firewall opnieuw is opgestart.
 2. Stel alle firewalls op je computer (bijvoorbeeld ZoneAlarm, Norton Security) zodanig in, dat deze niet automatisch opnieuw worden ingeschakeld bij het opnieuw opstarten van de computer.
 3. Schakel alle firewalls uit.
 4. Schakel de Windows-firewall uit:

  Windows 11 / 10

  1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op "Windows-beveiliging" of "Alle apps" en dan op "Windows-beveiliging".
  2. Klik in het menu "Windows-beveiliging op "Firewall- en netwerkbeveiliging".
  3. Klik op het actieve netwerk (meestal "Particulier netwerk")
  4. Deactiveer de Microsoft Defender Firewall.

  Windows 8

  1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + X in en klik in het contextmenu op "Configuratiescherm".
  2. Selecteer "Systeem en beveiliging" en vervolgens "Windows Firewall".
  3. Schakel de Windows-firewall uit.

  Windows 7

  1. Klik op "Start" en vervolgens op "Instellingen" (niet altijd beschikbaar).
  2. Configuratiescherm > (Systeem en beveiliging >) Windows-Firewall
  3. Schakel de Windows-firewall uit.

4 Herstelprogramma uitvoeren

 1. Start het bestand "fritz.powerline...recover-image.exe" en klik op "Verder".
 2. Volg de instructies.
 3. Als je wordt verzocht om de netwerkkaart te selecteren waarop het FRITZ!Powerline-apparaat is aangesloten, selecteer dan de netwerkkaart in kwestie. Meestal is de juiste netwerkkaart al geselecteerd.
 4. Als het programma een foutmelding weergeeft, bijvoorbeeld "Recovery failed due to an error", voer je het programma opnieuw uit. Als het herstellen na meerdere pogingen mislukt, voer dan het herstelprogramma uit op een andere computer.
  • Als het programma de melding "Complete - FRITZ!Powerline successfully restored!" weergeeft, is het herstellen geslaagd.

5 Fouten bij het uitvoeren van het herstelprogramma

Als het herstelprogramma het FRITZ!Powerline-apparaat niet kan vinden of de foutmelding "Could not determine the version!" weergeeft, ga dan als volgt te werk om de fout te verhelpen:

Herstelprogramma kan FRITZ!Powerline-apparaat niet vinden

Het herstelprogramma kan het FRITZ!Powerline-apparaat niet vinden en blijft de foutmelding "FRITZ![model] searching at: [IP adres]" weergeven.

 1. Klik niet op "Next", maar op "Cancel" en vervolgens opnieuw op "Cancel".
 2. Schakel opnieuw alle firewalls uit.
 3. Voer het herstelprogramma opnieuw uit.

Foutmelding "Could not determine the version!"

 1. Annuleer het herstelprogramma.
 2. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + Pauze-toets.
  • Er wordt een venster met de apparaatspecificaties geopend.
 3. Klik bij "Verwante instellingen" op "Apparaatbeheer".
 4. Dubbelklik onder "Netwerkadapters" op de LAN-netwerkadapter die is verbonden met het FRITZ!Powerline-apparaat en selecteer het tabblad voor geavanceerde instellingen (bijvoorbeeld "Geavanceerd" of "Geavanceerde instellingen").
 5. Selecteer de eigenschap voor het instellen van de overdrachtssnelheid (bijv."Transmission Rate", "Connection Type", "Media Type").
 6. Selecteer de waarde "10 Mbps half-duplex" of een vergelijkbare waarde en klik op "OK".
 7. Voer het herstelprogramma opnieuw uit.