Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3507

FRITZ!Repeater maakt uitsluitend verbinding met FRITZ!Box via 2,4 GHz

De FRITZ!Repeater brengt de Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box uitsluitend tot stand via de 2,4GHz-frequentieband, hoewel in de FRITZ!Box de 5GHz-frequentieband is ingeschakeld.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit om het probleem te verhelpen.

1 MAC-adresfilter van de FRITZ!Box uitschakelen

Schakel de MAC-adresfilter van de FRITZ!Box gedurende de configuratie uit, omdat de FRITZ!Repeater anders geen verbinding per WPS tot stand kan brengen met het 5GHz-Wi-Fi-netwerk:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Security" of op "Wi-Fi Network" ("Radio Network").
 3. Schakel de optie "Allow all new wireless devices" in. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Controleren of Radar detection (radarherkenning) actief is

De FRITZ!Box moet radarinstallaties detecteren en zich daardoor in bepaalde situaties houden aan de wettelijk voorgeschreven DFS-wachttijd. Tijdens deze wachttijd kunnen apparaten geen verbinding maken met de 5GHz-Wi-Fi-netwerk. Controleer daarom of de radardetectie actief is vóórdat je de FRITZ!Repeater opnieuw verbindt met de FRITZ!Box:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Channel" ("Radio Channel").
 3. Klik in de sectie "Wireless Environment" op het tabblad "5-GHz Band".
 4. Controleer of in de grafieken in de sectie "Wireless Environment" de melding "Radar detection enabled. At the moment no wireless LAN connection (5 GHz) is possible; please wait" wordt weergegeven.
 5. Als de melding niet wordt weergegeven, ga dan verder met de volgende maatregel.
  • Als de melding wordt weergegeven, wacht dan tot de radarherkenning voltooid is voordat je verdergaat met de volgende maatregel.

3 FRITZ!Repeater opnieuw met de FRITZ!Box verbinden

 1. Druk op de Connect-toets van de FRITZ!Repeater en houd de toets gedurende ca. 6 seconden ingedrukt tot de status-led begint te knipperen.
 2. Binnen 2 minuten: Druk op de Connect-toets van de FRITZ!Box en houd de toets ingedrukt tot de Connect-led (zie tabel) oplicht. Mogelijk lichten er ook andere leds op:
  FRITZ!Box-modelConnect-toetsConnect-led
  FRITZ!Box 6690, 4060ConnectConnect
  FRITZ!Box 7590 (AX), 7530 (AX), 7520, 6890, 6850, 6660, 5530Connect / WPSConnect / WPS
  FRITZ!Box 6591, 6590Connect / WPSWLAN / DECT
  FRITZ!Box 7490, 7430, 5491, 5490WLAN WPSWLAN / Info
  FRITZ!Box 6490, 6430WLAN WPSWLAN / DECT
  FRITZ!Box 7560, 7362 SLWLANWLAN / DECT
  FRITZ!Box 7583, 7582, 7581, 7580WPSWLAN / Info
  FRITZ!Box 6820, 4040, 4020, 3490WPSWLAN
 3. Zodra één of meer signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater blijven branden, is de Wi-Fi-verbinding tot stand gebracht.