Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Je wilt de FRITZ!Repeater naar de fabrieksinstellingen terugzetten? ✔ Het resetten gaat heel gemakkelijk met een druk op de toets.

Als de fabrieksinstellingen worden geladen, worden alle persoonlijke instellingen verwijderd die je hebt geconfigureerd in de FRITZ!Repeater. Het laden van de fabrieksinstellingen is bijvoorbeeld zinvol als de FRITZ!Repeater op een andere locatie wordt gebruikt of overgaat op een andere gebruiker. Bovendien worden daarbij instellingen gewist die de juiste werking van de FRITZ!Repeater mogelijk hinderen.

Belangrijk:Als de FRITZ!Repeater via een netwerkkabel is verbonden met een FRITZ!Box, verbreek dan deze verbinding voordat de fabrieksinstellingen worden geladen. Ander configureert de repeater zichzelf als LAN-brug als hij voor het eerst opstart.

  1. Druk op de Connect-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconden ingedrukt.
  2. De Connect-led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
  3. Zodra de Connect-led gedurende ten minste 1 minuut ononderbroken knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.