Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Smart Gateway brengt geen Wi-Fi-verbinding tot stand

De FRITZ!Smart Gateway brengt na configuratie geen Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box tot stand en de led "Connect" van de FRITZ!Smart Gateway knippert oranje.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit om het probleem te verhelpen.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk inschakelen

De FRITZ!Smart Gateway ondersteunt Wi-Fi-bindingen alleen op de 2,4 GHz-frequentieband. Om er voor te zorgen dat de FRITZ!Smart Gateway een verbinding met de FRITZ!Box tot stand kan brengen, schakel je in de FRITZ!Box het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk in:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-kanaal" ("Draadloos kanaal") of "Wi-Fi-netwerk" ("Draadloos netwerk").
 3. Schakel de optie "Instellingen Wi-Fi-kanalen automatisch uitvoeren (aanbevolen)" ("Instellingen draadloze kanalen automatisch uitvoeren (aanbevolen)") in en schakel het Wi-Fi-netwerk in voor de 2,4 GHz-frequentieband of schakel de 2,4 GHz-frequentieband in bij "Actieve frequentiebanden".
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

MAC-adresfilter uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Beveiliging" ("Veiligheid") of op "Wi-Fi-netwerk" ("Draadloos netwerk").
 3. Indien beschikbaar, klik op "Wi-Fi-toegang beperken".
 4. Schakel de optie "Alle nieuwe Wi-Fi-apparaten toelaten" in. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

WPS-functie inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Beveiliging" ("Veiligheid").
 3. Klik op het tabblad "WPS-snelverbinding".
 4. Schakel de optie "Push-button-methode actief" of "WPS actief" in.
 5. Klik op "Toepassen" of "WPS starten" om de instellingen op te slaan.

Toetsblokkering deactiveren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Toetsen en leds".
 3. Klik op het tabblad "Toetsblokkering".
 4. Schakel de toetsblokkering uit.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

3 Wi-Fi-verbinding opnieuw configureren