Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Wat is band steering en hoe werkt het?

Draadloze routers en draadloze repeaters die de Wi-Fi-netwerken voor de 2,4GHz- en 5GHZ-frequentieband tegelijkertijd beschikbaar stellen (bijvoorbeeld FRITZ!Box 7590, FRITZ!Repeater 2400, kunnen draadloze netwerkapparaten via band steering automatisch naar het optimale Wi-Fi-netwerk sturen. Band steering zorgt daardoor voor een gelijkmatige belasting van het Wi-Fi-netwerk, waardoor alle draadloze netwerkapparaten in het thuisnetwerk een snelle en stabiele verbinding hebben.

Automatische aansturing naar het optimale Wi-Fi-netwerk

Draadloze netwerkapparaten die geschikt zijn voor verbindingen met het 2,4GHz- en 5GHz-Wi-Fi-netwerk, bepalen zelfstandig met welk Wi-Fi-netwerk zij de verbinding tot stand brengen. Draadloze netwerkapparaten maken echter niet altijd de optimale keuze. Door band steering kunnen routers en repeaters voor elk draadloos netwerkapparaat herkennen welk Wi-Fi-netwerk het meest geschikt is en sturen het apparaat daar automatisch heen.

Met band steering verbetert bijvoorbeeld de FRITZ!Box het bereik van draadloze netwerkapparaten wanneer deze zijn verbonden met het 5GHz-Wi-Fi-netwerk en zich aan de rand van het bereik bevinden. De FRITZ!Box brengt dan een wissel naar het 2,4GHz-Wi-Fi-netwerk op gang, dat een groter bereik heeft.

Kenmerken van de Wi-Fi-netwerken

Het 2,4GHz-Wi-Fi-netwerk heeft een groter bereik, omdat lage frequenties gemakkelijker kunnen doordringen in obstakels zoals muren en waterhoudende of metalen voorwerpen.

Het 5GHz-Wi-Fi-netwerk heeft in de buurt van een draadloze router een hogere snelheid, omdat hier een breder frequentiespectrum kan worden gebruikt. Hierdoor kunnen in dezelfde tijd meer gegevens worden getransporteerd.

Voorwaarden voor band steering

In de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater is band steering al ingeschakeld. In het Mesh-netwerk van FRITZ!vormt band steering samen met AP steering de basis voor Mesh Wi-Fi steering. Band steering is echter niet mogelijk als je in de FRITZ!Box verschillende namen hebt geconfigureerd voor het 2,4GHz- en 5GHz-Wi-Fi-netwerk. In dit geval moet je het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box optimaliseren.

Om te worden aangestuurd door de FRITZ!Box, moeten de draadloze netwerkapparaten de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen.

  • Draadloze netwerkapparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, kan de FRITZ!Box zonder onderbreking naar het optimale Wi-Fi-netwerk sturen.
  • De FRITZ!Box kan oudere draadloze netwerkapparaten, die de Wi-Fi-standaards 802.11k en 802.11v niet ondersteunen, alleen met een korte onderbreking van de Wi-Fi-verbinding naar een ander Wi-Fi-netwerk sturen.

    Opmerking:Draadloze netwerkapparaten die de standaards 802.11k en 802.11v ondersteunen, worden in de FRITZ!Box weergegeven onder "Wi-Fi > Wi-Fi Network > Known Wireless Devices" ("Wireless > Radio Network > Known Wireless LAN Devices") met de eigenschappen ("Properties") "11k" en "11v".