Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3271

MyFRITZ!App kan geen verbinding tot stand brengen met de FRITZ!Box

Als MyFRITZ!App wordt gestart of als er wordt geprobeerd om onderweg de FRITZ!Box te benaderen, een VPN-verbinding met je thuisnetwerk tot stand te brengen, of om smarthome-apparaten, het antwoordapparaat of doorschakelingen in of uit te schakelen, geeft MyFRITZ!App een van de volgende foutmeldingen weer:

 • "No connection to the FRITZ!Box active"
 • "Use from on the go not possible. Not connected via IPv6."

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 MyFRITZ!-internettoegang instellen

De gebruikersinterface is vanuit het internet alleen toegankelijk met MyFRITZ!App als de FRITZ!Box is geconfigureerd voor toegang vanuit het internet:

3 Optie voor gebruik onderweg inschakelen

De FRITZ!Box is alleen met de MyFRITZ!App toegankelijk vanuit het internet als in MyFRITZ!App de optie "Use from on the go" is ingeschakeld:

 1. Start MyFRITZ!App als het mobiele apparaat via Wi-Fi is verbonden met de FRITZ!Box.
 2. Tik linksboven op het menupictogram en vervolgens op "Settings" (Android) of op het tandwielpictogram en vervolgens op de "i" naast je FRITZ!Box (iOS).
 3. Schakel de optie "Use from on the go" in.
 4. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in. Als je het aanmelden bij de FRITZ!Box met FRITZ!Box-gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingeschakeld, voer je de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
 5. Tik op de knop "Enable" om de configuratie te voltooien.

4 VPN-verbinding alleen te gebruiken met openbaar IPv4-adres

Onder Android kan MyFRITZ!App in het menu "Home Network" een beveiligde VPN-verbinding met de FRITZ!Box tot stand brengen via het internet.

Als op de FRITZ!Box FRITZ!OS 7.50 of nieuwer is geïnstalleerd, kan MyFRITZ!App de VPN-verbinding zowel via IPv6 als via IPv4 tot stand brengen.

Als op de FRITZ!Box een FRITZ!OS-versie is geïnstalleerd die ouder is dan 7.50, kan MyFRITZ!App de VPN-verbinding alleen tot stand brengen als de FRITZ!Box van de internetprovider een openbaar IPv4-adres krijgt toegewezen. Als de FRITZ!Box een privaat IPv4-adres krijgt toegewezen, zijn VPN-verbindingen met de FRITZ!Box niet mogelijk.

5 Toegang alleen mogelijk met openbaar IP-adres

Om ervoor te zorgen dat MyFRITZ!App de FRITZ!Box vanuit het internet kan benaderen, moet de FRITZ!Box een IP-adres hebben dat vanuit het internet bereikbaar is en het mobiele apparaat waarop MyFRITZ!App is geïnstalleerd moet dit IP-adres kunnen benaderen. MyFRITZ!App kan verbindingen tot stand brengen via IPv6 en IPv4.

IPv6-verbindingen

Voor IPv6-verbindingen moeten zowel de FRITZ!Box als het apparaat waarop WireGuard is geïnstalleerd via IPv6 zijn verbonden met internet. Als slechts één van beide zijden een IPv6-adres heeft gekregen, is een IPv6-verbinding niet mogelijk en probeert MyFRITZ!App de verbinding tot stand te brengen via IPv4.

Of de FRITZ!Box via IPv6 is verbonden met het internet kun je opzoeken in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box in het menu "Internet > Online Monitor".

Of het mobiele apparaat via IPv6 met het internet is verbonden, kun je testen door op het apparaat www.test-ipv6.com of www.ipv6-test.com te openen.

IPv4-verbindingen

Als MyFRITZ!App de FRITZ!Box niet kan bereiken via IPv6, probeert de app de verbinding tot stand te brengen via IPv4. Een IPv4-verbinding is alleen mogelijk als de FRITZ!Box van de internetprovider een openbaar IPv4-adres heeft gekregen en het mobiele apparaat waarop WireGuard is geïnstalleerd via IPv4 is verbonden met het internet. Als de FRITZ!Box alleen een privaat IPv4-adres heeft gekregen of als het mobiele apparaat alleen een IPv6-adres heeft gekregen, is een IPv4-verbinding niet mogelijk.

Of de FRITZ!Box een openbaar of een privaat IPv4-adres heeft, kun je uitzoeken met behulp van de handleiding Adresbereik bepalen van het IPv4-adres van de internetverbinding.

Of het mobiele apparaat via IPv4 met het internet is verbonden, kun je op de websites www.test-ipv6.com en www.ipv6-test.com testen.

Opmerking:In sommige mobiele netwerken krijgen mobiele apparaten alleen een IPv4-adres, in sommige alleen een IPv6-adres. Bij sommige mobielenetwerkproviders kan IPv6 ook alleen worden gebruikt bij gebruik van een bepaald toegangspunt (APN). Informatie over de ondersteunde IP-protocollen krijg je mobielenetwerkprovider.

6 Internetverbinding permanent in stand houden

De FRITZ!Box is alleen met de MyFRITZ!App toegankelijk vanuit het internet als er een internetverbinding is. In sommige FRITZ!Box-modellen moet je configureren dat de internetverbinding permanent in stand wordt gehouden:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op "Change connection settings".
 4. Schakel de optie "Maintain permanently (recommended for flat rates)" in. Als de optie niet wordt weergegeven, heeft de FRITZ!Box al een permanente verbinding met het internet.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.