Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #13

Printer via USB-kabel en USB Remote Connection met computer verbinden

Je kunt je op de FRITZ!Box aangesloten USB-printer met het programma FRITZ!Box USB Remote Connection zo gebruiken alsof de printer rechtstreeks is aangesloten op de USB-poort van je computer.

Voorwaarden / beperkingen

 • Op de computer is Windows 10 / 8 / 7, (64-/32-bits) geïnstalleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Printer met FRITZ!Box verbinden

 1. Verbind de printer met een USB-poort van de FRITZ!Box.

2 Programma FRITZ!Box USB Remote Connection installeren

Installeer het programma FRITZ!Box USB Remote Connection op de computer waarmee je het aan de FRITZ!Box aangesloten USB-apparaat wilt gebruiken:

 1. Meld je op de computer aan als de Windows-gebruiker die FRITZ!Box USB Remote Connection gaat gebruiken.

  Belangrijk:Als de gebruiker geen administratorrechten heeft, moet je tijdens de installatie of als je het programma voor het eerst opstart, een geldig administratorwachtwoord invoeren.

 2. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 3. Klik in het menu "Home Network" op "USB Devices".
 4. Klik op het tabblad "USB Remote Connection". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Schakel de optie "USB Remote Connection enabled" in.
 6. Klik op de link "USB Remote Connection software".
  • Het venster "USB Remote Connection" wordt geopend.
 7. Als in het venster "USB Remote Connection" een knop "Download" wordt weergegeven:
  1. Klik in het venster "USB Remote Connection" op "Download" en download het bestand "fritzbox-usb-fernanschluss.application".
  2. Dubbelklik op het gedownloade bestand.
 8. Klik op "Install" en volg de instructies op het scherm.
 9. Herhaal de stappen 1 - 8 voor alle andere Windows-gebruikers die FRITZ!Box USB Remote Connection willen gebruiken.

3 USB Remote Connection voor printers inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "USB Devices".
 3. Klik op het tabblad "USB Remote Connection". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Schakel de USB Remote Connection in en de optie "Printers (including all-in-one printers)".
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Computer via USB Remote Connection met printer verbinden

Met het programma FRITZ!Box USB Remote Connection heb je twee opties om de computer te verbinden met de printer:

 • Een automatische verbinding wordt zelfstandig tot stand gebracht zodra de computer een printopdracht stuurt naar de printer. Wanneer de printopdracht is voltooid, wordt de verbinding automatisch verbroken en is de printer weer beschikbaar voor andere computers in het thuisnetwerk. De automatische verbinding wordt alleen tot stand gebracht wanneer een printopdracht wordt verstuurd; andere functies van de printer kunnen niet worden gebruikt via dit type verbinding.
 • Met een permanente verbinding kun je alle functies van de printer gebruiken (bijvoorbeeld inktniveau-indicator, fax-/scanfunctie). Andere computers in het thuisnetwerk hebben echter geen toegang tot de printer.

Opmerking:Je kunt beide opties met elkaar combineren door "automatic connection" in te schakelen voor normale printopdrachten en "permanent connection" alleen in te schakelen als je een andere functie van de printer wilt gebruiken.

Automatische verbinding inschakelen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van FRITZ!Box USB Remote Connection in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray).
 2. Schakel in het contextmenu de optie "Connect printer automatically" in.
 3. Dubbelklik op het pictogram van FRITZ!Box USB Remote Connection in het systeemvak van de Windows-taakbalk.
 4. Wanneer je je met het FRITZ!Box-wachtwoord aanmeldt bij de FRITZ!Box, voer dan het wachtwoord in en laat het invoerveld "User name" leeg.
  • Wanneer je je met een gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt bij de FRITZ!Box, voer dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in van een gebruiker die toegangsrechten voor de instellingen van de FRITZ!Box heeft.

   Opmerking:De toegangsgegevens en toegangsrechten van gebruikers kunnen worden gewijzigd in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users".

 5. Klik op de knop "Refresh".
 6. Klik met de rechtermuisknop op de USB-printer waarmee de computer automatisch verbinding moet maken.

  Afb.: Automatische verbinding met USB-printers is ingeschakeld

 7. Selecteer "Assign printer..." in het contextmenu.
 8. Volg in het venster "Assign printer" de instructies om de printerdriver te selecteren en klik vervolgens op "OK".

Permanente verbinding inschakelen

 1. Dubbelklik op het pictogram van FRITZ!Box USB Remote Connection in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray).
 2. Wanneer je je met het FRITZ!Box-wachtwoord aanmeldt bij de FRITZ!Box, voer dan het wachtwoord in en laat het invoerveld "User name" leeg.
  • Wanneer je je met een gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt bij de FRITZ!Box, voer dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in van een gebruiker die toegangsrechten voor de instellingen van de FRITZ!Box heeft.

   Opmerking:De toegangsgegevens en toegangsrechten van gebruikers kunnen worden gewijzigd in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users".

 3. Klik op de knop "Refresh".
 4. Klik met de rechtermuisknop op de USB-printer die je wilt verbinden met de computer.

  Afb.: Automatische verbinding met USB-printers is ingeschakeld

 5. Selecteer "Assign printer..." in het contextmenu.
 6. Volg in het venster "Assign printer" de instructies om de printerdriver te selecteren en klik vervolgens op "OK".
 7. Klik op de USB-printer om de permanente verbinding in te schakelen.