Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Oproepblokkering voor inkomende en uitgaande oproepen (bijvoorbeeld 090x-nummers) configureren

Je kunt in de FRITZ!Box oproepblokkeringen configureren om

 • bepaalde telefoonnummers of nummerreeksen (bijvoorbeeld 090x-nummers) voor uitgaande oproepen blokkeren. Telefoons die zijn aangesloten op de FRITZ!Box kunnen dan geen verbinding meer tot stand brengen met deze telefoonnummers.
 • bepaalde telefoonnummers of nummerreeksen voor inkomende oproepen te blokkeren. Bovendien kun je bellers blokkeren die de nummerweergave hebben uitgeschakeld (anonieme bellers). De telefoons die met de FRITZ!Box zijn verbonden, reageren dan niet op inkomende oproepen van deze bellers en de oproepen worden niet opgeslagen in de oproeplijst van de telefoons. Deze oproepen worden echter wel weergegeven als afgewezen oproepen in de oproeplijst van de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Uitgaande oproepen blokkeren en uitzonderingen definiëren

Telefoonnummers of nummerreeks blokkeren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op de knop "New Blocking Rule".
 4. Schakel de optie "outgoing calls" in.
 5. Als je een bepaald telefoonnummer wilt blokkeren, voer je dit telefoonnummer in het veld "Telephone number" in.
  • Als je een bepaalde nummerreeks wilt blokkeren, voer dan deze nummerreeks in het veld "Telephone number" in (bijvoorbeeld 0900 of 123) of selecteer een van de vooraf ingestelde nummerreeksen.
 6. Voer een naam in voor de oproepblokkering. De naam wordt dan weergegeven in de oproeplijst van de FRITZ!Box.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Uitzondering voor geblokkeerde reeksen van telefoonnummers definiëren

Als je uitgaande oproepen naar een bepaalde nummerreeks hebt geblokkeerd, kun je een kiesregel configureren om uitzonderingen in te stellen voor afzonderlijke telefoonnummers of nummerreeksen. Je kunt deze nummers of reeksen dan toch bellen ondanks dat ze zijn geblokkeerd:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op het tabblad "Dialing Rules".
 4. Klik op de knop "New Dialing Rule".
 5. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Number range" de optie "Telephone number".
 6. Voer het volledige telefoonnummer met netnummer in of voer een nummerreeks in, waarnaar uitgaande gesprekken mogelijk moeten zijn.

  Voorbeeld:
  Je hebt internationale oproepen geblokkeerd, maar wilt dat telefoonverbindingen met de VS wel mogelijk zijn. In dit geval voer je het landnummer van de VS, "001", in wanneer je de kiesregel configureert.
  Je hebt de nummerreeks van het mobiele telefoonnetwerk geblokkeerd, maar je wilt wel oproepen toestaan naar je eigen mobiele telefoonnummer. In dit geval voer je het hele telefoonnummer in wanneer je de kiesregel configureert.

 7. Selecteer bij "Connect via" het telefoonnummer dat je wilt gebruiken om de verbinding tot stand te brengen.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Inkomende oproepen blokkeren en uitzonderingen configureren

Anonieme oproepen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op het tabblad "Call Blocks".
 4. Klik op de knop "New Rule".
 5. Schakel de optie "incoming calls" in.
 6. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Number range" de optie "Without a number".
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Oproepen van bepaalde telefoonnummers of van een nummerreeks

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op het tabblad "Call Blocks".
 4. Als je een bepaald telefoonnummer wilt blokkeren:
  1. Klik op de knop "Prohibited numbers".
  2. Klik op de knop "New Entry".
  3. Voer het telefoonnummer en een naam in. De naam wordt dan weergegeven in de oproeplijst van de FRITZ!Box.

   Opmerking:Je kunt de telefoonnummers uit de oproeplijst van de FRITZ!Box ook toevoegen aan de oproepblokkeringen via de knop "Add to Telephone Book".

  4. Klik op "OK" en op "Close" om de instellingen op te slaan.
 5. Als je een nummerreeks wilt blokkeren:
  1. Klik op de knop "New Rule".
  2. Schakel de optie "incoming calls" in.
  3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Number range" de optie "Telephone number range".
  4. Voer in het veld "Telephone number range" een willekeurige nummerreeks (bijvoorbeeld 0900 of 123) in.
  5. Voer een naam in voor de oproepblokkering. De naam wordt weergegeven in de oproeplijst van de FRITZ!Box.
  6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 6. Als je een telefoonboek wilt blokkeren:
  1. Klik op de knop "New Rule".
  2. Schakel de optie "incoming calls" in.
  3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Number range" de optie "Telephone book".
  4. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst het telefoonboek met de telefoonnummers en nummerreeksen die je wilt blokkeren. Reeksen moeten eindigen met een *.

   Voorbeeld:
   Als je het telefoonboek wilt gebruiken om de nummerreeks "123" te blokkeren, maak je een telefoonboekvermelding voor het telefoonnummer 123*.

  5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Uitzonderingen voor bepaalde bellers configureren

Als je een nummerreeks hebt geblokkeerd voor inkomende oproepen, kun je in het telefoonboek uitzonderingen configureren voor bepaalde bellers. Ondanks blokkering kunnen deze personen je dan toch bellen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Book".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij de telefoonboekvermelding van de beller.
 4. Schakel de optie "Important person" in.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.