Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Oproepblokkering voor inkomende en uitgaande oproepen (bijvoorbeeld 090x-nummers) configureren

Je kunt in de FRITZ!Box oproepblokkeringen configureren om

 • bepaalde telefoonnummers of nummerreeksen (bijvoorbeeld 090x-nummers) voor uitgaande oproepen blokkeren. Telefoons die zijn aangesloten op de FRITZ!Box kunnen dan geen verbinding meer tot stand brengen met deze telefoonnummers.
 • bepaalde telefoonnummers of nummerreeksen voor inkomende oproepen te blokkeren. Bovendien kun je alle bellers blokkeren die niet in het telefoonboek van de FRITZ!Box staan of die de nummerweergave hebben uitgeschakeld (anonieme bellers). De telefoons die met de FRITZ!Box zijn verbonden, reageren dan niet op inkomende oproepen van deze bellers en de oproepen worden niet opgeslagen in de oproeplijst van de telefoons. Deze oproepen worden echter wel weergegeven als afgewezen oproepen in de oproeplijst van de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Uitgaande oproepen blokkeren en uitzonderingen configureren

Telefoonnummers of nummerreeks blokkeren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Oproepbehandeling".
 3. Klik op het tabblad "Oproepblokkeringen".
 4. Klik bij "Oproepblokkeringen voor uitgaande oproepen" op de knop "Oproepblokkering toevoegen".
 5. Wanneer je een bepaald telefoonnummer wilt blokkeren, selecteer dan uit de vervolgkeuzelijst de optie "Telefoonnummer" en voer vervolgens in het invoerveld "Telefoonnummer/nummerreeks" dit telefoonnummer in.
  • Wanneer je een bepaalde nummerreeks wilt blokkeren, selecteer dan uit de vervolgkeuzelijst een van de vooraf ingestelde nummerreeksen of selecteer "Telefoonnummer" en voer vervolgens in het invoerveld "Telefoonnummer/nummerreeks" deze nummerreeks in (bijvoorbeeld 0900 of 123).
 6. Voer een naam in voor de oproepblokkering. De naam wordt dan weergegeven in de oproeplijst van de FRITZ!Box.
 7. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Uitzondering voor geblokkeerde nummerreeksen configureren

Als je uitgaande oproepen naar een bepaalde nummerreeks hebt geblokkeerd, kun je een kiesregel configureren om uitzonderingen in te stellen voor afzonderlijke telefoonnummers of nummerreeksen. Je kunt deze nummers of reeksen dan toch bellen ondanks dat ze zijn geblokkeerd:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Oproepbehandeling".
 3. Klik op het tabblad "Kiesregels".
 4. Klik op de knop "Nieuwe kiesregel" ("Nieuwe keuzeregel").
 5. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Categorie" ("Gebied") de optie "Telefoonnummer".
 6. Voer het volledige telefoonnummer met netnummer in of voer een nummerreeks in, waarnaar uitgaande gesprekken mogelijk moeten zijn.

  Voorbeeld:
  Je hebt internationale oproepen geblokkeerd, maar wilt dat telefoonverbindingen met de VS wel mogelijk zijn. In dit geval voer je het landnummer van de VS, "001", in als telefoonnummer.
  Je hebt de nummerreeks van het mobiele telefoonnetwerk geblokkeerd, maar wilt wel oproepen toestaan naar je eigen mobiele telefoonnummer. In dit geval voer je voor de kiesregel het volledige telefoonnummer in.

 7. Selecteer bij "verbinden via" het type verbinding of het telefoonnummer (bijvoorbeeld vaste net) dat je wilt gebruiken om de verbinding tot stand te brengen.
 8. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

2 Inkomende oproepen blokkeren en uitzonderingen configureren

Anonieme oproepen

Je kunt bellers blokkeren die de nummerweergave hebben uitgeschakeld (anonieme bellers). Je kunt alle anonieme bellers blokkeren of alleen anonieme bellers die een bepaald telefoonnummer hebben gebeld:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Oproepbehandeling".
 3. Klik op het tabblad "Oproepblokkeringen".
 4. Klik bij "Nummerreeksen blokkeren" op de knop "Nummerreeks toevoegen".
 5. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Categorie" ("Gedeelte") de optie "Zonder telefoonnummer (anoniem)".
 6. Bepaal of alleen oproepen naar een bepaald telefoonnummer of alle oproepen moeten worden geblokkeerd.
 7. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Oproepen van bepaalde telefoonnummers of van een nummerreeks

Opmerking:Je kunt de telefoonnummers ook rechtstreeks uit de oproeplijst van de FRITZ!Fon toevoegen aan de oproepblokkeringen.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Oproepbehandeling".
 3. Klik op het tabblad "Oproepblokkeringen".
 4. Als je een bepaald telefoonnummer wilt blokkeren:
  1. Klik op de knop "Telefoonnummer toevoegen".
  2. Voer het telefoonnummer en een naam in. De naam wordt dan weergegeven in de oproeplijst van de FRITZ!Box.

   Opmerking:Je kunt de telefoonnummers uit de oproeplijst van de FRITZ!Box ook toevoegen aan de oproepblokkeringen via de knop "Add to Telephone Book".

  3. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.
 5. Als je een nummerreeks wilt blokkeren:
  1. Klik op de knop "Nummerreeks toevoegen".
  2. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Categorie" ("Gedeelte") de optie de optie "Nummerreeks" ("telefoonnummergebied").
  3. Bepaal of alleen oproepen naar een bepaald telefoonnummer of alle oproepen moeten worden geblokkeerd.
  4. Voer in het veld "Nummerreeks" ("Telefoonnummergebied") een reeks naar keuze in (bijvoorbeeld 0900 of 123).
  5. Voer een naam in voor de oproepblokkering. De naam wordt weergegeven in de oproeplijst van de FRITZ!Box.
  6. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.
 6. Als je een telefoonboek wilt blokkeren:
  1. Klik op de knop "Nummerreeks toevoegen".
  2. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Categorie" ("Gedeelte") de optie "Hele telefoonboek".
  3. Bepaal of alleen oproepen naar een bepaald telefoonnummer of alle oproepen moeten worden geblokkeerd.
  4. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst het telefoonboek met de telefoonnummers en nummerreeksen die je wilt blokkeren. Reeksen moeten eindigen met een *.

   Voorbeeld:
   Als je het telefoonboek wilt gebruiken om de nummerreeks "123" te blokkeren, maak je een telefoonboekvermelding voor het telefoonnummer 123*.

  5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.
 7. Als je alle bellers die niet in het telefoonboek staan wilt blokkeren (lijst met toegestane bellers):

  Opmerking:In het telefoonboek kunnen ook nummerbereiken worden vrijgegeven. Als je bijvoorbeeld het netnummer "030" niet wilt blokkeren, maak dan een telefoonboekvermelding aan voor het telefoonnummer 030*.

  1. Klik op de knop "Nummerreeks toevoegen".
  2. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Categorie" ("Gedeelte") de optie "Caller without telephone book entry".
  3. Bepaal of alleen oproepen naar een bepaald telefoonnummer of alle oproepen moeten worden geblokkeerd.
  4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Uitzonderingen voor bepaalde bellers configureren

Als je een nummerreeks hebt geblokkeerd voor inkomende oproepen, kun je in het telefoonboek uitzonderingen configureren voor bepaalde bellers. Ondanks blokkering kunnen deze personen je dan toch bellen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonboek".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij de telefoonboekvermelding van de beller.
 4. Schakel de optie "belangrijke persoon" in. De optie is alleen beschikbaar in telefoonboeken van de FRITZ!Box en bij telefoonboeken van Google.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.