Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Bellers horen faxtoon

Bij inkomende oproepen hoort de beller een faxtoon. De telefoons die zijn aangesloten op de FRITZ!Box rinkelen niet of slechts een paar keer en het is niet mogelijk om de oproep aan te nemen.

Oorzaak

 • Een fax (extern faxapparaat, geïntegreerde faxfunctie van de FRITZ!Box, of faxsoftware) neemt de oproep meteen aan, waardoor de oproep niet meer kan worden aangenomen met een telefoon.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Oproeplijst van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Oproepen".
 3. Controleer of de oproepen waarop het faxapparaat heeft gereageerd, worden aangegeven met een blauwe of rode telefoonhoorn.
 4. Als de telefoonhoorn rood is, is het faxapparaat niet aangesloten op de FRITZ!Box. Mogelijk heeft de mailbox van je telefoonprovider de oproep aangenomen. Een oplossing is daarom in zulke gevallen alleen bij het andere apparaat of de telefoonprovider mogelijk.
  • Als de telefoonhoorn blauw is, heeft de faxfunctie van de FRITZ!Box de oproep aangenomen, ga door met de volgende stap.

2 Telefoonnummer voor faxfunctie uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonapparaten" ("Randapparatuur").
 3. Klik bij de vermelding "Faxfunctie" op de knop (Bewerken).
 4. Schakel de telefoonnummer(s) uit waarmee je oproepen wilt aannemen.

  Belangrijk:Op de telefoonnummers die je hier selecteert, kun je geen oproepen meer aannemen, omdat de interne faxfunctie alle oproepen voor dit telefoonnummer beantwoordt, ook oproepen.

 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.