Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

De FRITZ!Box voor gebruik met een andere router configureren

Je wilt een FRITZ!Box op een andere router aansluiten en de al aanwezige internetverbinding gebruiken? ✓ Zo configureer je daarvoor de FRITZ!Box.

De FRITZ!Box kan de bestaande internetverbinding van een andere router gebruiken. De FRITZ!Box biedt dan een eigen netwerk dat is gescheiden van de router. Hierdoor krijgen apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden hun IP-instellingen niet meer van de andere router, maar van de FRITZ!Box. De firewall van de FRITZ!Box blijft actief.

Voorwaarden/beperkingen

 • Het is niet mogelijk om vanuit het netwerk van de andere router apparaten te benaderen die zijn aangesloten op de FRITZ!Box.
 • Functies waarvoor een openbaar IP-adres is vereist (bijvoorbeeld port forwarding en inkomende VPN-verbindingen), kunnen afhankelijk van de andere router niet of slechts beperkt worden gebruikt.
 • De FRITZ!Box en de andere router moeten verschillende IP-netwerken gebruiken.

  Opmerking:De FRITZ!Box gebruikt in de fabrieksinstellingen het IP-netwerk 192.168.178.0, (subnetmasker 255.255.255.0). Het IP-netwerk kan worden gewijzigd zoals wordt uitgelegd in de handleiding IP-adres van de FRITZ!Box wijzigen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Bedrijfsmodus configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegangsgegevens".
 3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Internetaanbieder" ("Internetprovider") de optie "Andere internetaanbieder" ("Andere internetprovider").
 4. Schakel de optie "Internettoegang via 'LAN1'" in.
 5. Schakel bij "Toegangsgegevens" de optie "Nee" in.
 6. Klik op "Verbindingsinstellingen wijzigen".
 7. Als de andere router een DHCP-server biedt, schakel dan de optie "IP-adres automatisch via DHCP ophalen" ("IP-adres automatisch via DHCP laten toewijzen") in.
  • Als de andere router geen DHCP-server biedt, schakel dan de optie "IP-adres handmatig instellen" ("IP-adres handmatig vastleggen") in en voer de IP-instellingen in die passen bij het IP-netwerk van de router:
   1. "IP-adres": IP-adres van het netwerk van de router.

    Voorbeeld:
    De router heeft het IP-adres 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en bevindt zich dus in het netwerk 192.168.10.0. In dit geval kun je 192.168.10.2 invoeren als het IP-adres.

    Belangrijk:Het gekozen IP-adres mag niet worden gebruikt door een ander apparaat in het netwerk van de router.

   2. "Subnetmasker": subnetmasker van de router
   3. "Standaardgateway": IP-adres van de router
   4. "Primaire DNS-server": IP-adres van de router
 8. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box met het netwerk verbinden

 1. Verbind de LAN 1-poort van de FRITZ!Box met een netwerkkabel óf rechtstreeks óf via een hub/switch met een LAN-poort van de router.

3 Gebruikersinterface openen

Op apparaten die via de poorten "LAN 2 of LAN 3" of het Wi-Fi-netwerk met de FRITZ!Box zijn verbonden, kun je de gebruikersinterface openen via http://fritz.box.

Als je de gebruikersinterface van de FRITZ!Box ook wilt openen op apparaten die zijn verbonden met de andere router, moet je in de FRITZ!Box de internettoegang via HTTPS inschakelen en een FRITZ!Box-gebruiker configureren die geautoriseerd is voor toegang tot de FRITZ!Box vanuit het internet:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "FRITZ!Box-gebruikers".
 3. Klik op de knop "Gebruiker toevoegen".
 4. Voer een gebruikersnaam en een wachtwoord in voor de FRITZ!Box-gebruiker.
 5. Schakel de optie "Toegang ook toegestaan vanuit het internet" in.
 6. Schakel onder "Rechten" de optie "FRITZ!Box-instellingen" in.
 7. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.
 8. Klik in het menu "Internet" op "Toegang verlenen".
 9. Klik op het tabblad "FRITZ!Box-diensten".
 10. Schakel de optie "Internettoegang tot de FRITZ!Box via HTTPS geactiveerd" in.
 11. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Via het adres dat in het veld "Internetadres van uw FRITZ!Box" (bijvoorbeeld https://192.168.10.20:8596) staat, kun je nu ook de gebruikersinterface van de FRITZ!Box openen op apparaten die zijn verbonden met de andere router.

4 Telefonie configureren

Als je telefoons wilt aansluiten op de FRITZ!Box en hiermee vervolgens wilt bellen via de internetverbinding van de andere router:

 1. Configureer de FRITZ!Box om te bellen via de andere router.