Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

5 GHz-Wi-Fi-netwerk af en toe uitgeschakeld (radarsignaal)

Het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk wordt af en toe uitgeschakeld en de FRITZ!Box geeft een melding met weer "RADAR"? ✔ Hier lees je wat dit betekent.

Het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box of een Mesh Repeater (bijvoorbeeld FRITZ!Repeater) wordt af en toe uitgeschakeld. In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box wordt bij "Wi-Fi > Wi-Fi-kanaal" ("Draadloos kanaal") mogelijk de melding "Radardetectie actief. Momenteel is geen Wi-Fi-verbinding (5 GHz) mogelijk, even geduld." weergegeven. In de lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box wordt daarnaast een van de volgende meldingen weergegeven:

  • "5 GHz-band gedurende [...] min. niet beschikbaar op het geselecteerde kanaal vanwege controle op bevoorrechte gebruikers (bijv. radar)."
  • "Er is een radar ontdekt op kanaal [...], automatisch van kanaal gewisseld vanwege een bevoorrechte gebruiker."
  • "Op kanaal [...] (frequentie [...]) is een radar ontdekt, repeater op de 5 GHz-band gedurende [...] min. (+ 1-10 min. extra radarwachttijd afhankelijk van de kanaaltoewijzing) afgemeld van de basis."

1 5 GHz-Wi-Fi-netwerk wordt uitgeschakeld om te zoeken naar bevoorrechte gebruikers

De FRITZ!Box stelt het Wi-Fi-netwerk beschikbaar in zowel de 2,4 GHz-frequentieband als de 5 GHz-frequentieband. De 5 GHz-frequentieband wordt echter niet alleen gebruikt door Wi-Fi-apparaten, maar ook door radarinstallaties (bijvoorbeeld voor luchtverkeerscontrole, militair gebruik en de weerdienst), de zogenaamde bevoorrechte gebruikers. Om deze bevoorrechte gebruikers niet te storen, schakelt de FRITZ!Box nadat deze opnieuw is opgestart, of na wijziging van de Wi-Fi-instellingen, in de eerste instantie alléén het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk in. De FRITZ!Box schakelt het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk pas in na een tot 10 minuten durende controle (DFS-wachttijd).

Ook tijdens bedrijf controleert de FRITZ!Box doorlopend of de door de FRITZ!Box gebruikte Wi-Fi-kanalen nog steeds vrij zijn van bevoorrechte gebruikers. Als de FRITZ!Box een bevoorrechte gebruiker detecteert, schakelt de FRITZ!Box het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk uit, zoekt gedurende maximaal 10 minuten opnieuw naar bevoorrechte gebruikers en schakelt het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk daarna weer in op een ander, ongestoord Wi-Fi-kanaal.

Met de FRITZ!Box verbonden Mesh Repeaters informeren de FRITZ!Box meteen wanneer deze een bevoorrechte gebruiker detecteren. De FRITZ!Box informeert dan alle met de FRITZ!Box verbonden Mesh Repeaters over de bevoorrechte gebruiker, zodat de FRITZ!Box en de Mesh Repeater het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk gecoördineerd uitschakelen en weer gezamenlijk inschakelen na het zoeken naar bevoorrechte gebruikers.

Dit gedrag wordt dynamische frequentieselectie (Dynamic Frequency Selection) genoemd en is verplicht in alle landen van de Europese Unie.

2 Effect op Wi-Fi-apparaten

Als het Wi-Fi-netwerk nog steeds moet kunnen worden gebruikt wanneer het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk is uitgeschakeld (DFS-wachttijd), stuurt de FRITZ!Box de Wi-Fi-apparaten desgewenst naar het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk of naar een ander Wi-Fi-toegangspunt:

  • Wi-Fi-apparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, kan de FRITZ!Box zonder onderbreking van de Wi-Fi-verbinding van het 5- naar het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk of naar een ander toegangspunt sturen.
  • Oudere Wi-Fi-apparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v niet ondersteunen, kan de FRITZ!Box alleen met een korte onderbreking van de Wi-Fi-verbinding van het 5- naar het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk sturen. De FRITZ!Box kan deze apparaten niet naar een ander Wi-Fi-toegangspunt sturen.

Zodra het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk weer beschikbaar is, stuurt de FRITZ!Box de Wi-Fi-apparaten desgewenst weer naar het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk of naar een ander Wi-Fi-toegangspunt.

Opmerking:Wi-Fi-apparaten die de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, worden in de FRITZ!Box weergegeven onder "Wi-Fi > Wi-Fi-netwerk ("Draadloos netwerk") > Bekende Wi-Fi-apparaten" met de eigenschappen "11k" en "11v".

3 Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

De FRITZ!Box is in de fabrieksinstellingen zo geconfigureerd, dat de FRITZ!Box Wi-Fi-apparaten naar het andere Wi-Fi-netwerk kan sturen of naar een ander Wi-Fi-toegangspunt. Dit is niet mogelijk als in de FRITZ!Box verschillende namen zijn geconfigureerd voor het 2,4- en 5 GHz-Wi-Fi-netwerk of als de andere Wi-Fi-toegangspunten niet goed in het Mesh-netwerk zijn opgenomen. In dit geval moet je het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box optimaliseren.