Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

5 GHz-Wi-Fi-netwerk af en toe uitgeschakeld (radarsignaal)

Het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk wordt af en toe uitgeschakeld en de FRITZ!Box geeft een melding met weer "RADAR"? ✔ Hier lees je wat dit betekent.

FRITZ!Box unter dem Radar! | Frag FRITZ! 108

Het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk van een Mesh Repeater die met de FRITZ!Box verbonden is (bijvoorbeeld FRITZ!Repeater) wordt af en toe uitgeschakeld. In de lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box staat een van de volgende meldingen:

  • "5 GHz-band gedurende [...] min. niet beschikbaar op het geselecteerde kanaal vanwege controle op bevoorrechte gebruikers (bijv. radar)."
  • "Er is een radar ontdekt op kanaal [...] (frequentie [...] GHz), automatisch van kanaal gewisseld vanwege een bevoorrechte gebruiker."
  • "Op kanaal [...] (frequentie [...]) is een radar ontdekt, repeater op de 5 GHz-band gedurende [...] min. (+ 1-10 min. extra radarwachttijd afhankelijk van de kanaaltoewijzing) afgemeld van de basis."
  • "Tijdelijke kanaalwissel naar kanaal [...] (frequentie [...]), tot de controle op bevoorrechte gebruikers (bijv. radar) op de ingestelde frequentie [...] GHz afgesloten is (Zero Wait DFS)."

1 5 GHz-Wi-Fi-netwerk wordt uitgeschakeld om te zoeken naar bevoorrechte gebruikers

De FRITZ!Box stelt het Wi-Fi-netwerk beschikbaar in zowel de 2,4 GHz-frequentieband als de 5 GHz-frequentieband. De 5 GHz-frequentieband wordt op de Wi-Fi-kanalen 52 tot 140 echter niet alleen gebruikt door Wi-Fi-apparaten, maar ook door radarinstallaties (bijvoorbeeld voor luchtverkeerscontrole, militair gebruik en de weerdienst), de zogenaamde bevoorrechte gebruikers.

Om deze bevoorrechte gebruikers niet te storen, schakelt de FRITZ!Box nadat deze opnieuw is opgestart of na wijziging van de Wi-Fi-instellingen, het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk in de eerste instantie in op de Wi-Fi-kanalen 36 tot 48. Daarnaast controleert de FRITZ!Box de hogere Wi-Fi-kanalen op bevoorrechte gebruikers. Alleen als de FRITZ!Box tijdens de controle, die tot 10 minuten kan duren, (DFS-wachttijd) geen bevoorrechte gebruikers ontdekt, schakelt de FRITZ!Box over op de hogere Wi-Fi-kanalen. Omdat de FRITZ!Box de Wi-Fi-apparaten van tevoren informeert over het wisselen van kanaal, worden de Wi-Fi-verbindingen van deze apparaten doorgaans niet onderbroken.

Ook tijdens bedrijf controleert de FRITZ!Box voortdurend of de door de FRITZ!Box gebruikte Wi-Fi-kanalen nog steeds vrij zijn van bevoorrechte gebruikers. Als de FRITZ!Box een bevoorrechte gebruiker detecteert, schakelt de FRITZ!Box over op de Wi-Fi-kanalen 36 tot 48 en zoekt opnieuw naar bevoorrechte gebruikers. Dit kan tot 10 minuten duren.

Dit gedrag wordt Zero Wait DFS (Dynamic Frequency Selection) genoemd. De meeste Mesh Repeaters ondersteunen echter geen Zero Wait DFS en moeten daarom het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk tijdens de DFS-wachttijd uitschakelen. Dit gedrag is verplicht in alle landen van de Europese Unie.Dit gedrag is verplicht in alle landen van de Europese Unie.

2 Effect op Wi-Fi-apparaten

Als het Wi-Fi-netwerk nog steeds moet kunnen worden gebruikt wanneer het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk van de Mesh Repeater is uitgeschakeld (DFS-wachttijd), stuurt de FRITZ!Box de Wi-Fi-apparaten desgewenst naar het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk of naar een ander Wi-Fi-toegangspunt:

  • Wi-Fi-apparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, kan de FRITZ!Box zonder onderbreking van de Wi-Fi-verbinding van het 5- naar het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk of naar een ander toegangspunt sturen.
  • Oudere Wi-Fi-apparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v niet ondersteunen, kan de FRITZ!Box alleen met een korte onderbreking van de Wi-Fi-verbinding van het 5- naar het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk sturen. De FRITZ!Box kan deze apparaten niet naar een ander Wi-Fi-toegangspunt sturen.

Zodra het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk weer beschikbaar is, stuurt de FRITZ!Box de Wi-Fi-apparaten desgewenst weer naar het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk of naar een ander Wi-Fi-toegangspunt.

Opmerking:Wi-Fi-apparaten die de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, worden in de FRITZ!Box weergegeven onder "Wi-Fi > Wi-Fi-netwerk ("Draadloos netwerk") > Bekende Wi-Fi-apparaten" met de eigenschappen "11k" en "11v".

3 Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

De FRITZ!Box is in de fabrieksinstellingen zo geconfigureerd, dat de FRITZ!Box Wi-Fi-apparaten naar het andere Wi-Fi-netwerk kan sturen of naar een ander Wi-Fi-toegangspunt. Dit is niet mogelijk als in de FRITZ!Box verschillende namen zijn geconfigureerd voor het 2,4- en 5 GHz-Wi-Fi-netwerk of als de andere Wi-Fi-toegangspunten niet goed in het Mesh-netwerk zijn opgenomen. In dit geval moet je het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box optimaliseren.