Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

iPhone of iPad in het FRITZ!Box-thuisnetwerk gebruiken

Je kunt een iPhone of iPad gemakkelijk verbinden met het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box door met de camera van het Apple-apparaat de QR-code op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat te scannen. Het apparaat heeft vervolgens toegang tot de internetverbinding en kan met onze FRITZ!Apps vele andere functies van de FRITZ!Box gebruiken.

1 iPhone of iPad met FRITZ!Box verbinden

  1. Open op de iPhone of iPad de camera-app.
  2. Richt de camera op de QR-code voor het Wi-Fi-netwerk, die op het typeplaatje van de FRITZ!Box staat. Als je de Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, gebruik dan de QR-code in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Wi-Fi > Wi-Fi-netwerk" ("Draadloos netwerk").
  3. Tik op "Maak verbinding met Netwerk [...]".
  4. Tik in het venster "Verbinding maken met wifinetwerk [...] op "Verbind".
  5. De Wi-Fi-verbinding wordt nu tot stand gebracht. Als de melding "Geen verbinding mogelijk met netwerk [...]" wordt weergegeven, voer dan de stappen uit van de handleiding Met QR-code wordt geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand gebracht.

2 FRITZ!Box met iPhone of iPad gebruiken

Bellen via het vaste net van de FRITZ!Box

Als je wilt bellen via het vaste net van de FRITZ!Box en de telefoonnummers die in de FRITZ!Box zijn geconfigureerd:

  1. Configureer FRITZ!App Fon.

Onderweg toegang tot de FRITZ!Box

Als je onderweg vanuit het internet op een veilige manier je FRITZ!Box wilt benaderen:

  1. Configureer MyFRITZ! App,

VPN-verbinding met FRITZ!Box instellen

Als je onderweg vanuit het internet een veilig versleutelde netwerkverbinding (VPN, Virtual Private Network) met je FRITZ!Box en apparaten in het thuisnetwerk tot stand wilt brengen:

  1. Configureer de VPN-verbinding met de FRITZ!Box óf via WireGuard óf via IPSec.

    Opmerking:Een overzicht van alle VPN-verbindingsopties van de FRITZ!Box vind je in onze handleiding VPN met FRITZ!.