Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!DECT 500 verliest regelmatig verbinding met de FRITZ!Box

De DECT-verbinding tussen de ledlamp FRITZ!DECT 500 en de FRITZ!Box wordt regelmatig verbroken. In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box in het menu Smart Home" wordt de verbindingsstatus "No connection" weergegeven.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

  1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Firmware van de ledlamp bijwerken

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Mesh" ("Mesh Networking").
  3. Klik bij het apparaat in kwestie op "Perform update".

3 Andere basisstations uitzetten

  1. Zet bij wijze van test andere basisstations in de buurt van de FRITZ!Box uit.
  2. Als het probleem nu niet meer optreedt, zet het andere basisstation dan uit of plaats het basisstation op grotere afstand van de FRITZ!Box.

4 "Reduce DECT field strength" uitschakelen

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
  2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
  3. Schakel bij "Radio Field Strength" de optie "Reduce DECT field strength" uit.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.