Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

5GHz-Wi-Fi-netwerk af en toe uitgeschakeld (radarsignaal)

Het 5GHz-Wi-Fi-netwerk wordt af en toe uitgeschakeld en de FRITZ!Box geeft een melding met weer "RADAR"? ✔ Hier lees je wat dit betekent.

Het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk van een met de FRITZ!Box verbonden Mesh Repeater (bijvoorbeeld FRITZ!Repeater) wordt af en toe uitgeschakeld. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt een van de volgende meldingen weergegeven:

  • "5 GHz band cannot be used for [...] min. on the selected channel [...] GHz because of check for higher-priority users (e.g. RADAR)"
  • "RADAR was detected on channel [...] (frequency[...]); channel switched automatically because of higher-privileged user"
  • "RADAR was detected on channel [...] (frequency [...]), repeater on the 5-GHz-band deregistered from the access point for [...] min. (+ 1-10 min. additional RADAR waiting time, depending on the channel assignment)"
  • "Temporary channel change to channel [...] (frequency[...]) until the check for higher-priority users (e.g. RADAR) on the configured frequency [...] GHz has been concluded (Zero Wait DFS)"

1 5GHz-Wi-Fi-netwerk wordt uitgeschakeld om te zoeken naar bevoorrechte gebruikers

De FRITZ!Box stelt het Wi-Fi-netwerk beschikbaar in zowel de 2,4GHz-frequentieband als de 5GHz-frequentieband. De 5GHz-frequentieband wordt op de Wi-Fi-kanalen 52 tot 140 echter niet alleen gebruikt door draadloze netwerkapparaten, maar ook door radarinstallaties (bijvoorbeeld voor luchtverkeerscontrole, militair gebruik en de weerdienst), de zogenaamde bevoorrechte gebruikers.

Om deze bevoorrechte gebruikers niet te storen, schakelt de FRITZ!Box nadat deze opnieuw is opgestart of na wijziging van de Wi-Fi-instellingen, het 5GHz-Wi-Fi-netwerk in de eerste instantie in op de Wi-Fi-kanalen 36 tot 48. Daarnaast controleert de FRITZ!Box de hogere Wi-Fi-kanalen op bevoorrechte gebruikers. Alleen als de FRITZ!Box tijdens de controle, die tot 10 minuten kan duren, (DFS-wachttijd) geen bevoorrechte gebruikers detecteert, schakelt de FRITZ!Box over op de hogere Wi-Fi-kanalen. Omdat de FRITZ!Box de Wi-Fi-apparaten van tevoren informeert over het wisselen van kanaal, worden de Wi-Fi-verbindingen van deze apparaten doorgaans niet onderbroken.

Ook tijdens bedrijf controleert de FRITZ!Box doorlopend of de door de FRITZ!Box gebruikte Wi-Fi-kanalen nog steeds vrij zijn van bevoorrechte gebruikers. Als de FRITZ!Box een bevoorrechte gebruiker detecteert, schakelt de FRITZ!Box over op de Wi-Fi-kanalen 36 tot 48 en zoekt opnieuw naar bevoorrechte gebruikers. Dit kan tot 10 minuten duren.

Dit gedrag wordt Zero Wait DFS (Dynamic Frequency Selection) genoemd. De meeste Mesh Repeaters ondersteunen echter geen Zero Wait DFS en moeten daarom het 5GHz-Wi-Fi-netwerk tijdens de DFS-wachttijd uitschakelen. Dit gedrag is verplicht in alle landen van de Europese Unie.

2 Effect op draadloze netwerkapparaten

Als het Wi-Fi-netwerk nog steeds moet kunnen worden gebruikt wanneer het 5GHz-Wi-Fi-netwerk van de Mesh Repeater is uitgeschakeld (DFS-wachttijd), stuurt de FRITZ!Box de draadloze netwerkapparaten desgewenst naar het 2,4GHz-Wi-Fi-netwerk of naar een ander draadloos toegangspunt:

  • Draadloze netwerkapparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, kan de FRITZ!Box zonder onderbreking van de Wi-Fi-verbinding van het 5- naar het 2,4GHz-Wi-Fi-netwerk of naar een ander toegangspunt sturen.
  • Oudere draadloze netwerkapparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v niet ondersteunen, kan de FRITZ!Box alleen met een korte onderbreking van de Wi-Fi-verbinding van het 5- naar het 2,4GHz-Wi-Fi-netwerk sturen. De FRITZ!Box kan deze apparaten niet naar een ander draadloos toegangspunt sturen.

Zodra het 5GHz-Wi-Fi-netwerk weer beschikbaar is, stuurt de FRITZ!Box de draadloze netwerkapparaten desgewenst weer naar het 5GHz-Wi-Fi-netwerk of naar een ander draadloos toegangspunt.

Opmerking:Draadloze netwerkapparaten die de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, worden in de FRITZ!Box weergegeven onder "Wi-Fi > Wi-Fi Network > Known Wireless Devices" (of "Wireless > Radio Network > Known Wireless LAN Devices") met de eigenschappen ("Properties") "11k" en "11v".

3 Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

De FRITZ!Box is in de fabrieksinstellingen zo geconfigureerd, dat de FRITZ!Box draadloze netwerkapparaten naar het andere Wi-Fi-netwerk kan sturen of naar een ander draadloos toegangspunt. Dit is niet mogelijk als in de FRITZ!Box verschillende namen zijn geconfigureerd voor het 2,4- en 5GHz-Wi-Fi-netwerk of als de andere draadloze toegangspunten niet goed in het Mesh-netwerk zijn geïntegreerd. In dit geval moet je het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box optimaliseren.