Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

"Info"-led knippert niet wanneer de FRITZ!Box nieuwe faxberichten heeft ontvangen

De "Info"-led knippert niet wanneer de FRITZ!Box nieuwe faxberichten heeft ontvangen, hoewel de optie "New answering machine message, call during absence or new fax - LED flashes" is ingeschakeld in de instellingen voor de "Info"-led.

Opslaglocatie voor faxberichten opgeven

De "Info"-led knippert alleen als nieuwe faxberichten intern of op een extern USB-opslagmedium worden opgeslagen:

Opmerking:Als faxberichten alleen worden doorgestuurd via e-mail of worden ontvangen door een faxapparaat dat is aangesloten op de FRITZ!Box, dan knippert de "Info"-led niet.

  1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
  3. Klik bij het faxapparaat op de knop (Bewerken).
  4. Klik op het tabblad "Properties".
  5. Schakel de optie "Save internally" of "Save on the USB storage medium" in.
  6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.