Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Internettoegang via FRITZ!Box niet mogelijk

Hoewel de FRITZ!Box is geconfigureerd voor internettoegang via het LTE-netwerk, hebben sommige of alle met de FRITZ!Box verbonden apparaten geen toegang tot internet.

In de Event Log van de FRITZ!Box of het "Netwerkcentrum" van de betreffende Windows-computers wordt mogelijk een van de volgende meldingen weergegeven:

 • "No LTE network was found within range."
 • "Could not establish LTE connection. Reason: ESM_FAILURE. Please check the APN settings."
 • "Onbekend netwerk"
 • "Toegang tot: alleen lokaal"
 • "Toegangstype: Geen internettoegang"

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie "Internet connection".
 4. Controleer of er foutmeldingen worden weergegeven.
 5. Als een van de volgende foutmeldingen wordt weergegeven, voer je de maatregelen uit van de betreffende handleiding:
 6. Als de melding "Could not establish LTE connection. Reason: ESM_FAILURE. Please check the APN settings." wordt weergegeven:
  1. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Internet service provider" je LTE-provider. Als je LTE-provider meerdere keren wordt weergegeven, selecteer je de optie die overeenkomt met jouw tarief. Als je provider niet wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst:
   1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Other Internet service provider".
   2. Schakel de optie "Specify access point name (APN)" in en voer bij "Access point" de naam in van het toegangspunt voor je LTE-provider. Informatie over het APN-toegangspunt verkrijg je bij je LTE-provider.
  3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 DHCP-server van de FRITZ!Box inschakelen

In de fabrieksinstellingen wijst de FRITZ!Box per DHCP automatisch de juiste IP-instellingen toe aan alle apparaten. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, schakel deze dan weer in:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waaruit de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en wijst IP-adressen toe van xxx.20 tot xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Apparaat voor het automatisch ophalen van IP-instellingen configureren

Om ervan verzekerd te zijn dat het apparaat altijd de juiste IP-instellingen gebruikt, moet je ervoor zorgen dat het apparaat automatisch de IP-instellingen ophaalt bij de FRITZ!Box (dit is de standaardinstelling van de meeste apparaten):

 1. Configureer het apparaat voor het automatisch ophalen van de IP-instellingen per DHCP.

4 DNS-server in FRITZ!Box configureren

In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box de DNS-server van de internetprovider om de namen van internetadressen om te zetten. Als je in de FRITZ!Box andere DNS-servers hebt geconfigureerd, schakel dan de DNS-server van de internetprovider weer in:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op het tabblad "DNS Server". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Schakel de optie "Use DNSv4 servers assigned by the Internet service provider (recommended)" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 Meest recente software voor netwerkadapter installeren

 1. Installeer de meest recente driver voor de netwerkadapter van de computer of de meest recente software voor het apparaat in kwestie.

  Opmerking:De meest recente apparaatdrivers worden vaak niet aangeboden via de Windows-update. Gebruik daarom de drivers van de website van de fabrikant (bijvoorbeeld Intel, Broadcom, Realtek).

6 Firewall van de computer configureren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als op de computer een extra firewall is geïnstalleerd:

 1. Stel de firewall van de computer zodanig in dat deze verbindingen van de computer naar de FRITZ!Box toelaat. Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van de firewall; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.